Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi

Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi podlega szczególnym ograniczeniom. Zaangażowanie doświadczonego doradcy prawnego daje pewność, że transakcja przebiegnie zgodnie z prawem. Doradzamy nabywcom i sprzedającym we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi.

 

Nieruchomości rolne i leśne – zakres naszych usług:

  • analizy stanu prawnego nieruchomości, w kontekście planowanych transakcji i inwestycji.

 

Zakup, sprzedaż, dzierżawa i podział nieruchomości rolnych i leśnych

  • obsługa transakcji dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych w zakresie ich zbywania, nabywania, dzierżawy, wydzielenia, jak również odrolnienia;
  • opiniowanie przesłanek dla prawa pierwokupu, pierwszeństwa nabycia, a także oświadczenia o nabyciu nieruchomości w świetle ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego, o lasach i innych;
  • zamiana własności nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Wsparcie w obrocie ziemią rolną i nieruchomościami leśnymi

  • doradztwo w zakresie wszelkich zmian w spółkach kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), będących właścicielami nieruchomości rolnych lub leśnych oraz zmian osobowych w spółkach osobowych (jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna), które są właścicielami nieruchomości rolnych.

 

Nieruchomość rolna w świetle ustawy

W myśl ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego poprzez nieruchomość rolną rozumie się grunty rolne, wyłączając nieruchomości zlokalizowane na obszarach przeznaczonych w całości na cele inne niż rolne. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wskazuje dodatkowo, że przez grunty rolne uznaje się nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do realizacji działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, włączając w to produkcję ogrodniczą, sadowniczą i rybną.

 

Nieruchomość leśna na gruncie ustawy o lasach

W myśl ustawy o lasach nieruchomość leśna to obszar pokryty runem, drzewami i krzewami. Grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 1000 metrów kwadratowych, musi być przeznaczony do produkcji leśnej, pełnić funkcję rezerwatu przyrody lub widnieć w rejestrze zabytków.

 

Teren, pokryty roślinnością leśną, ma być użytkowany zgodnie z założeniem gospodarki leśnej. Działalność w tym zakresie obejmuje m.in. ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów, gospodarowanie zwierzyną oraz sprzedaż produktów leśnych. Oprócz tego wymagane jest, aby grunty służyły pod budowę różnego typu elementów infrastruktury, takich jak: obiekty wolnostojące (budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych), urządzenia turystyczne czy parkingi leśne.

 

Obsługa nieruchomości rolnych i leśnych – jak pomagamy?

Wspieramy Klientów w toku uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych. Opracowujemy niezbędną dokumentację, której złożenie jest konieczne do uzyskania zgody na zakup nieruchomości rolnej. Reprezentujemy Klientów zainteresowanych nabywaniem nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

 

Prowadzimy również szkolenia z zakresu umów w zarządzaniu lasami oraz odpowiedzialności za niewłaściwą jakość surowca drzewnego.

 

Obrót nieruchomościami leśnymi i rolny z TLhub – dlaczego warto?

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w różnorodnych projektach dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych. Wspieramy Klientów w aspektach prawnych, podatkowych i księgowych związanych z inwestycjami w tego rodzaju nieruchomości, a także w bieżącej działalności operacyjnej ich przedsiębiorstw.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!