Gospodarka mieniem publicznym

Mienie publiczne to mienie państwowe, czyli własność i inne prawa majątkowe, które przysługują Skarbowi Państwa i państwowym osobom prawnym, oraz mienie samorządowe, czyli własność i inne prawa majątkowe, przysługujące gminom i ich związkom oraz innym gminnym osobom prawnym, a także własność i inne prawa majątkowe przysługujące województwom i wojewódzkim osobom prawnym i powiatom oraz powiatowym osobom prawnym. Gospodarują nim Skarb Państwa lub samorząd terytorialny.

 

Zasady zarządzania mieniem państwowym przez podmioty prywatne

Podmioty prywatne korzystają z mienia publicznego na podstawie umowy, regulujące jego udostępnianie i korzystanie. Dokonują również inwestycji z wykorzystaniem elementów mienia publicznego, biorą je w najem i dzierżawę w oparciu o procedury przetargowe oraz z uwzględnieniem zapisów znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości (włącznie z wytycznymi dotyczącymi wysokości czynszu, która została uregulowana przez rozporządzenie Rady Ministrów).
Pomoc prawnika – radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowe oraz księgowego i specjalisty do spraw rozliczeń, pomoże racjonalnie zaplanować i ustrukturyzować planowane inwestycje, zabezpieczając interesy firm prywatnych i zapewniając zgodność z prawem.

 

Gospodarowanie mieniem publicznym – zakres naszych usług:

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w sporządzaniu umów regulujących udostępnianie i korzystanie z nieruchomości, umów inwestycyjnych oraz o dzierżawę i najem nieruchomości. Opiniujemy dokumentację przetargową, decyzje zarządcze oraz dokumenty w postępowaniu administracyjnym.

W zakres naszych usług wchodzą ponadto:

 • obciążenia prawno-rzeczowe nieruchomości rolnych i leśnych, służebności,
 • zamiana nieruchomości,
 • realizacja inwestycji na zasadach uregulowanych w specustawach,
 • prawy z zakresu prawa pracy i układów zbiorowych pracy.

 

Nieruchomości publiczne – zarządzanie mieniem

 • umowy regulujące udostępnianie i korzystanie z nieruchomości należących do Skarbu Państwa,
 • obciążenia prawno-rzeczowe nieruchomości rolnych i leśnych, służebności,
 • zamiana nieruchomości,
 • umowy o dzierżawę i najem nieruchomości publicznych.

 

Umowy i inwestycje związane z gospodarowaniem mieniem publicznym

 • umowy inwestycyjne,
 • realizacja inwestycji na zasadach uregulowanych m.in. przez Kodeks Spółek Handlowych, ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów czy rozporządzenie, w których prawa z akcji należących do Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej.

 

Opinie i postępowania dotyczące zarządzania mieniem państwowym

 • opiniowanie decyzji zarządczych,
 • opiniowanie dokumentów w postępowaniach administracyjnych.

 

Kompleksowe wsparcie w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa

Organy administracji publicznej gospodarują (nabytym bądź powierzonym jednostkom) mieniem Skarbu Państwa. Do ich obowiązków należą m.in. wycena i zabezpieczenie mienia, współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej, udział w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności oraz zapewnienie wyceny mienia. Zajmują się także naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzą windykację.

 

Wsparcie podmiotów publicznych i prywatnych

Dla podmiotów gospodarujących mieniem Skarbu Państwa świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia umów, decyzji i aktów administracyjnych. Przygotowujemy dokumentację niezbędną dla realizacji zamówień publicznych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także w negocjacjach umów.

Dla Klientów prywatnych sporządzamy profesjonalne analizy stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych należących do Skarbu Państwa z perspektywy szczególnych regulacji dotyczących lasów, wód, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody; planowania i zagospodarowania przestrzennego. Badamy pod kątem prawnym ich możliwości inwestycyjne. Pomagamy zrealizować inwestycję, zapewniając pomoc prawną na każdym etapie.

 

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa z TLhub – dlaczego warto?

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji projektów obejmujących gospodarowanie mieniem publicznym. Doradzaliśmy zarówno firmom prywatnym – inwestorom i wykonawcom, jak i podmiotom z sektora publicznego.  Obsłużyliśmy tysiące tematów tak w zakresie bieżącej działalności, jak i w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.