Gospodarka mieniem publicznym

Mienie publiczne to mienie państwowe, czyli własność i inne prawa majątkowe, które przysługują Skarbowi Państwa i państwowym osobom prawnym, oraz mienie samorządowe, czyli własność i inne prawa majątkowe, przysługujące gminom i ich związkom oraz innym gminnym osobom prawnym, a także własność i inne prawa majątkowe przysługujące województwom i wojewódzkim osobom prawnym i powiatom oraz powiatowym osobom prawnym. Gospodarują nim Skarb Państwa lub samorząd terytorialny.

 

Podmioty prywatne korzystają z mienia publicznego w oparciu o umowy, regulujące jego udostępnianie i korzystanie. Dokonują również inwestycji z wykorzystaniem elementów mienia publicznego, biorą je w najem i dzierżawę w oparciu o procedury przetargowe. Pomoc prawnika – radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowe oraz księgowego i specjalisty do spraw rozliczeń, pomoże racjonalnie zaplanować i ustrukturyzować planowane inwestycje, zabezpieczając interesy firm prywatnych i zapewniając zgodność z prawem.

 

Gospodarka mieniem publicznym – zakres usług:

  • umowy regulujące udostępnianie i korzystanie z nieruchomości;
  • umowy inwestycyjne;
  • obciążenia prawno-rzeczowe nieruchomości rolnych i leśnych, służebności;
  • zamiana nieruchomości;
  • realizacja inwestycji na zasadach uregulowanych w specustawach;
  • opiniowanie decyzji zarządczych;
  • umowy o dzierżawę i najem nieruchomości;
  • opiniowanie dokumentacji przetargowej;
  • opiniowanie dokumentów w postępowaniach administracyjnych;
  • sprawy z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy.

W jaki sposób pomagamy?

 

Wspieramy i reprezentujemy klientów – zarówno podmioty publiczne , jak i prywatne.

 

Dla podmiotów gospodarujących mieniem Skarbu Państwa świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia umów, decyzji i aktów administracyjnych. Przygotowujemy dokumentację niezbędną dla realizacji zamówień publicznych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także w negocjacjach umów.

 

Dla klientów prywatnych sporządzamy profesjonalne analizy stanu prawnego nieruchomości rolnych i leśnych z perspektywy szczególnych regulacji dotyczących lasów, wód, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody; planowania i zagospodarowania przestrzennego. Badamy pod kątem prawnym ich możliwości inwestycyjne. Pomagamy zrealizować inwestycję, zapewniając pomoc prawną na każdym etapie.

 

Dlaczego TLhub?

 

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji projektów obejmujących gospodarowanie mieniem publicznym. Doradzaliśmy zarówno firmom prywatnym – inwestorom i wykonawcom, jak i podmiotom z sektora publicznego.  Obsłużyliśmy tysiące tematów tak w zakresie bieżącej działalności jak i w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.