Prawo zamówień publicznych

Kwestie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego szczegółowo reguluje ustawa PZP, kodeks cywilny oraz regulacje UE. Podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa, które planują wziąć udział w takim postępowaniu, muszą działać w zgodzie z przepisami. Wsparcie  prawne pozwoli odpowiednio zaplanować i przeprowadzić postępowanie podmiotom publicznym, natomiast prywatnym firmom – odpowiednio przygotować ofertę. Uchybienia ze strony uczestników skutkować będą odrzuceniem oferty lub postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą bądź sądowym rozwiązaniem konfliktu.

 

Zamówienia publiczne i przetargi – zakres naszych usług:

 • wsparcie w procesie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kryteria oceny ofert – udzielanie pomocy w zakresie opisu oferty, która umożliwi rzetelne porównanie standardów wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie przedstawionych informacji,
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie uchybień na polu prawa zamówień publicznych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • pomoc przy korektach dofinansowania z UE wynikających ze stwierdzenia uchybień przez instytucje kontrolne,
 • postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
 • wsparcie prawne dla wykonawców i inwestorów,
 • wsparcie w negocjacjach na etapie pozyskiwania zamówienia publicznego, jak i w razie konieczności modyfikacji zawartej umowy,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych.

 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

 • weryfikacja i sporządzanie dokumentów przetargowych (w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, do ich opisu wykorzystujemy program funkcjonalno-użytkowy),
 • analizy, opinie i interpretacje dotyczące problemów prawnych związanych z udziałem w przetargach,
 • przygotowanie umów i dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych.

 

Prawo zamówień publicznych – jak pomagamy?

Naszymi Klientami są zarówno podmioty publiczne, jak i firmy biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotom publicznym pomagamy zaplanować i przeprowadzić postępowanie w zgodzie z przepisami prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz regulacjami Unii Europejskiej w zależności od rodzaju postępowania. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz umowy. Ponadto doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie uchybień dotyczących ustawy PZP.

 

Dotacje unijne na firmy

Wspieramy Klientów na etapie pozyskiwania środków na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także w trakcie realizacji projektu. Pomagamy również w przypadku stwierdzenia przez instytucje kontrolne uchybień dotyczących wydatków skutkujących obniżeniem dofinansowania.

 

Udzielamy wsparcia dla firm ubiegających się o zamówienie publiczne. Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach na etapie pozyskiwania zamówienia publicznego, weryfikujemy i sporządzamy dokumenty przetargowe. Pomagamy także firmom negocjującym zmianę warunków zawartej umowy.

 

Dodatkowo reprezentujemy podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych, oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Usługi prawne dla przedsiębiorców – dofinansowania

Doradztwo prawne może okazać się pomocne w toku ubiegania się o fundusze na projekty publiczne pochodzące ze środków UE. W tym zakresie ważne będzie odpowiednie przygotowanie wniosku, realizacja projektu zgodna z założeniami oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Uchybienia na etapie realizacji i dokumentowania prac mogą skutkować korektą wysokości dofinansowania dokonaną przez instytucję kontrolną.

 

Obsługa prawna przetargów z TLhub – dlaczego warto?

Wspieramy Klientów, podmioty publiczne i firmy prywatne, w zakresie zamówień publicznych. Dbamy szczegółowo o dokładne dopełnianie przez naszych Klientów wszystkich formalności, które nakłada na nich ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy unijne i kodeks cywilny. Oferujemy kompleksowe usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podmiotów publicznych w realizacji postępowań dotyczących zakupu sprzętu, aplikacji oraz programów czy też usług informatycznych.

 

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporach sądowych. Zapewniamy rzetelne wykonywanie i świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie zamówień publicznych oraz kompleksową pomoc w zakresie organizacji przetargów.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!