Zamówienia publiczne

Kwestie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego szczegółowo reguluje ustawa PZP, kodeks cywilny oraz regulacje UE. Podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa, które planują wziąć udział w takim postępowaniu, muszą działać w zgodzie z przepisami. Wsparcie  prawne pozwoli odpowiednio zaplanować i przeprowadzić postępowanie podmiotom publicznym, natomiast prywatnym firmom – odpowiednio przygotować ofertę. Uchybienia ze strony uczestników skutkować będą odrzuceniem oferty lub postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą bądź sądowym rozwiązaniem konfliktu.

 

Doradztwo prawne może okazać się pomocne w toku ubiegania się o fundusze na projekty publiczne pochodzące ze środków UE. W tym zakresie ważne będzie odpowiednie przygotowanie wniosku, realizacja projektu zgodna z założeniami oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Uchybienia na etapie realizacji i dokumentowania prac mogą skutkować korektą wysokości dofinansowania dokonaną przez instytucję kontrolną.

 

Zamówienia publiczne – zakres naszych usług:

 • wsparcie w procesie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie uchybień na polu prawa zamówień publicznych;
 • przygotowanie umów i dokumentów w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • pomoc przy korektach dofinansowania z UE wynikających ze stwierdzenia uchybień przez instytucje kontrolne;
 • postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO);
 • wsparcie prawne dla wykonawców i inwestorów;
 • wsparcie w negocjacjach na etapie pozyskiwania zamówienia publicznego, jak i w razie konieczności modyfikacji zawartej umowy;
 • weryfikację i sporządzanie dokumentów przetargowych;
 • analizy, opinie i interpretacje dotyczące problemów prawnych związanych z udziałem w przetargach;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych.

W jaki sposób pomagamy?

 

Naszymi klientami są zarówno podmioty publiczne, jak i firmy biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotom publicznym pomagamy zaplanować i przeprowadzić postępowanie w zgodzie z przepisami prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz regulacjami Unii Europejskiej w zależności od rodzaju postępowania. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz umowy. Ponadto, doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie uchybień dotyczących ustawy PZP.

 

Wspieramy klientów na etapie pozyskiwania środków na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także w trakcie realizacji projektu. Pomagamy również w przypadku stwierdzenia przez instytucje kontrolne uchybień dotyczących wydatków skutkujących obniżeniem dofinansowania.

 

Udzielamy wsparcia dla firm ubiegających się o zamówienie publiczne. Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach na etapie pozyskiwania zamówienia publicznego, weryfikujemy i sporządzamy dokumenty przetargowe. Pomagamy także firmom negocjującym zmianę warunków zawartej umowy.

 

Dodatkowo, reprezentujemy podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Dlaczego TLhub?

 

Wspieramy klientów, podmioty publiczne i firmy prywatne, w zakresie zamówień publicznych. Dbamy szczegółowo o dokładne dopełnianie przez naszych klientów wszystkich formalności, które nakłada na nich ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy unijne i kodeks cywilny.

 

Skutecznie wspieramy zarówno przedsiębiorców, jak i podmioty publiczne w realizacji postępowań dotyczących zakupu sprzętu, aplikacji oraz programów czy też usług informatycznych.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporach sądowych.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.