Tax compliance

System compliance w odniesieniu do podatków to sposób na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa poprzez eliminację ryzyk. Dzięki dbałości o bezpieczeństwo procedur wewnątrzfirmowych oraz zachowaniu zgodności działań z przepisami możliwy jest rozwój bez obaw o potencjalne sankcje związane z błędami i uchybieniami.

 

Podatkowy compliance (tax compliance) – co to takiego?

Jednym z największych problemów firm jest kwestia wielokrotnie szybko zmieniających się przepisów i ich duża liczba. W rezultacie przeanalizowanie każdego aktu prawnego wpływającego na działalność przedsiębiorstwa jest bardzo utrudnione. Doświadczeni doradcy podatkowi pomagają w tym zakresie, wskazując zmiany oraz regulacje istotne dla prowadzonej działalności. Pomagają tworzyć odpowiednie procedury oraz przeprowadzają audyty dokumentacji podatkowej i kompleksowe badanie compliance due dilligence. Efektem jest weryfikacja potencjalnych ryzyk i przedstawienie działań zapobiegających potencjalnym stratom.

 

Tax compliance – zakres naszych usług:

Usługa tax compliance obejmuje wszelkie działania z zakresu sprawozdawczości i rozliczania podatku oraz analizę innych zobowiązań organizacji. Kompleksowe podejście do kwestii przestrzegania prawa podatkowego sprawia, że zarządzanie ryzykiem podatkowym w organizacji jest bardziej efektywne, a przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Na czym polega tax compliance? Procedura ma charakter prewencyjny i obejmuje zarówno działania kontrolne, jak i usługę doradztwa podatkowego oraz księgowość. Specjaliści z TLhub oferują wsparcie w następujących obszarach:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła – WHT),
 • podatek VAT,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • sprawozdania do NBP.

 

Audyt podatkowy, procedury compliance i wskazanie potencjalnych ryzyk podatkowych

 • weryfikacja i audyt dokumentacji podatkowej podlegającej kontroli;
 • wskazanie potencjalnych ryzyk i przedstawienie działań zapobiegających potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej;
 • opracowanie strategii i przygotowanie pracowników do właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego;
 • wskazanie zmian pomagających uniknąć błędów w przyszłości.

 

Ryzyko podatkowe i sposoby jego ograniczania

 • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby toczącego się postępowania;
 • pomoc oraz udział w przesłuchaniach świadków i stron postępowania;
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołów badania ksiąg podatkowych oraz protokołu kontroli, a także sporządzanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi, jeżeli takie są wymagane przez organy podatkowe;
 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz przed sądami;
 • weryfikacja poprawności przebiegu kontroli i potencjalnych błędów popełnionych przez organy skutkujących wadliwością zebranego materiału dowodowego.

 

Szkolenia w obszarze compliance podatkowego

 • szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców z zakresu podatków i przeprowadzania kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i celno-skarbowych.

 

Jak walczyć z ryzykiem podatkowym? Sprawozdawczość podatkowa z TLhub

Doradcy podatkowi i radcowie prawni z naszej firmie doradczej prowadzą kompleksowe badania compliance due dilligence w zakresie podatków, dzięki któremu możliwe jest wskazanie potencjalnych ryzyk. Na podstawie analiz przedstawiają działania zapobiegające potencjalnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia, a także prezentują zindywidualizowany plan wdrożenia optymalnej polityki podatkowej oraz poprawnych procedur wewnątrzfirmowych. Wspierają na każdym etapie wdrożenia zmian.

 

Jeżeli badanie compliance due dilligence wykaże niską efektywność i brak bezpieczeństwa dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa, przygotujemy plan restrukturyzacji. Następnie będziemy nadzorować jego wykonanie, dbając o poprawność formalną i merytoryczną wdrażanych zmian. Przeszkolimy także pracowników i kadrę menedżerską z zakresu stosowania nowych procedur.

 

Nasza firma doradcza opracowuje systemy informowania o nieprawidłowościach w zgodzie z przepisami prawa. Pomaga utworzyć dedykowane kanały anonimowej komunikacji i regulacje wewnątrzfirmowe dotyczące przeprowadzania śledztw wewnętrznych. Dzięki temu nasi Klienci zabezpieczą dodatkowo swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi uchybieniami ze strony poszczególnych działów lub pracowników.

 

Nasi doradcy podatkowi dbają o przepisowe wypełnianie obowiązków podatkowych nałożonych przez ustawodawcę. Świadczymy bieżącą obsługę podatkową, przygotowując interpretacje przepisów prawa oraz wskazując zmiany legislacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie podmiotu. Przygotowujemy pracowników także do potencjalnej kontroli podatkowej, celno-skarbowej, postępowania podatkowego, a także przeprowadzamy szkolenia z zakresu podatków.

 

Tax compliance z TLhub – dlaczego warto?

Doradztwo podatkowe, w tym podatkowy compliance, to jedna z wiodących specjalizacji TLhub. Nasz zespół doradców podatkowych i radców prawnych przeprowadza niezbędne audyty, wspiera firmy w przygotowaniu i wdrożeniu zmian oraz wskazuje optymalne rozwiązania w obszarze podatków. Za każdym razem weryfikujemy indywidualną sytuację przedsiębiorstwa, prezentując rozwiązania bezpieczne i uwzględniające specyfikę firmy oraz branży, w której działa.

Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, zabezpieczając ich przed potencjalnymi błędami, które mogą skutkować sankcjami. Dzięki temu przedsiębiorcy rozwijają swoje biznesy bez obaw o potencjalne konsekwencje. Wspieramy na każdym etapie, weryfikując dostępne możliwości i zapewniając zgodność podejmowanych działań z obowiązującym prawem.

 

Wskazujemy zmiany prawne, które w istotny sposób wpływają na działalność firmy, a także pomagamy dostosować procedury do nowych regulacji. Pomagamy też skorzystać Klientom z tych nowelizacji, które stwarzają dla nich warunki do korzystnych zmian w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych. Ponadto szkolimy pracowników wszystkich szczebli w celu zwiększania efektywności ich codziennej pracy i minimalizacji ryzyk.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.