Podatkowy compliance

System compliance w odniesieniu do podatków to sposób na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa poprzez eliminację ryzyk. Dzięki dbałości o bezpieczeństwo procedur wewnątrzfirmowych oraz zachowaniu zgodności działań z przepisami możliwy jest rozwój bez obaw o potencjalne sankcje związane z błędami i uchybieniami.

 

Jednym z największych problemów dla firm jest kwestia wielokrotnie szybko zmieniających się przepisów i ich duża liczba. W rezultacie przeanalizowanie każdego aktu prawnego wpływającego na działalność przedsiębiorstwa jest bardzo utrudnione. Doświadczeni doradcy podatkowi pomagają w tym zakresie, wskazując zmiany oraz regulacje istotne dla prowadzonej działalności. Pomagają tworzyć odpowiednie procedury oraz przeprowadzają audyty dokumentacji podatkowej i kompleksowe badanie compliance due dilligence. Efektem jest weryfikacja potencjalnych ryzyk i przedstawienie działań zapobiegających potencjalnym stratom.

 

Podatkowy compliance – zakres naszych usług:

  • weryfikacja i audyt dokumentacji podatkowej podlegającej kontroli;
  • wskazanie potencjalnych ryzyk i przedstawienie działań zapobiegających potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej;
  • opracowanie strategii i przygotowanie pracowników do właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego;
  • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby toczącego się postępowania;
  • pomoc oraz udział w przesłuchaniach świadków i stron postępowania;
  • przygotowanie zastrzeżeń do protokołów badania ksiąg podatkowych oraz protokołu kontroli, a także sporządzanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organów podatkowych;
  • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz przed sądami;
  • wskazanie zmian pomagających uniknąć błędów w przyszłości;
  • weryfikacja poprawności przebiegu kontroli i potencjalnych błędów popełnionych przez organy skutkujących wadliwością zebranego materiału dowodowego;
  • szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców z zakresu podatków i przeprowadzania kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i celno-skarbowych.

W jaki sposób pomagamy?

 

Doradcy podatkowi i radcowie prawni z naszej firmie doradczej prowadzą kompleksowe badania compliance due dilligence w zakresie podatków, dzięki któremu możliwe jest wskazanie potencjalnych ryzyk. Na podstawie analiz przedstawiają działania zapobiegające potencjalnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia, a także prezentują zindywidualizowany plan wdrożenia optymalnej polityki podatkowej oraz poprawnych procedur wewnątrzfirmowych. Wspierają na każdym etapie wdrożenia zmian.

 

Jeżeli badanie compliance due dilligence wykaże niską efektywność i brak bezpieczeństwa dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa, przygotujemy plan restrukturyzacji. Następnie będziemy nadzorować jego wykonanie, dbając o poprawność formalną i merytoryczną wdrażanych zmian. Przeszkolimy także pracowników i kadrę menedżerską z zakresu stosowania nowych procedur.

 

Nasza firma doradcza opracowuje systemy informowania o nieprawidłowościach w zgodzie z przepisami prawa. Pomaga utworzyć dedykowane kanały anonimowej komunikacji i regulacje wewnątrzfirmowe dotyczące przeprowadzania śledztw wewnętrznych. Dzięki temu nasi Klienci mogą dodatkowo zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi uchybieniami ze strony poszczególnych działów lub pracowników.

 

Nasi doradcy podatkowi dbają o przepisowe wypełnianie zobowiązań firmy w zakresie podatków. Świadczymy bieżącą obsługę podatkową, przygotowując interpretacje przepisów prawa oraz wskazując zmiany legislacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie podmiotu. Przygotowujemy pracowników również do potencjalnej kontroli podatkowej, celno-skarbowej, postępowania podatkowego, a także przeprowadzamy szkolenia z zakresu podatków.

 

Dlaczego TLhub?

 

Doradztwo podatkowe, w tym podatkowy compliance, to jedna z wiodących specjalizacji TLhub. Nasz zespół doradców podatkowych i radców prawnych przeprowadza niezbędne audyty, wspiera firmy w przygotowaniu i wdrożeniu niezbędnych zmian oraz wskazuje optymalne rozwiązania. Za każdym razem weryfikujemy indywidualną sytuację przedsiębiorstwa, prezentując rozwiązania bezpieczne i uwzględniające specyfikę firmy oraz branży, w której działa.

 

Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, zabezpieczając ich przed potencjalnymi błędami, które mogą skutkować sankcjami. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje biznesy bez obaw o potencjalne konsekwencje. Wspieramy na każdym etapie, weryfikując dostępne możliwości i zapewniając zgodność podejmowanych działań z obowiązującym prawem.

 

Wskazujemy zmiany prawne, które w istotny sposób wpływają na działalność firmy, a także pomagamy dostosować procedury do nowych regulacji. Pomagamy również skorzystać Klientom z tych nowelizacji, które stwarzają dla nich warunki do korzystnych zmian w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych. Ponadto, szkolimy pracowników wszystkich szczebli w celu zwiększania efektywności ich codziennej pracy i minimalizacji ryzyk.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.