Podatki międzynarodowe

Potrzeba ekspansji na rynki zagraniczne oraz poszukiwania korzystnych warunków rozwoju biznesu sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej potrzebują doradztwa w zakresie podatków międzynarodowych. Opinia dotycząca przepisów międzynarodowych uzyskana od radcy prawnego oraz doradcy podatkowego pozwala uniknąć błędów i uchybień skutkujących sankcjami. Umożliwia także wybór optymalnych struktur firmowych oraz dopilnowanie wszystkich wymaganych formalności. Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatków międzynarodowych obejmuje także sporządzanie deklaracji, rozliczenia m.in. podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego.

 

Podatki międzynarodowe – zakres naszych usług:

 • badanie obecnego stanu przedsiębiorstwa w celu opracowania optymalnych rozwiązań strukturalnych;
 • planowanie i wdrożenie międzynarodowej reorganizacji podmiotów gospodarczych (przekształcenia, połączenia, podziały podmiotów w przypadku prowadzenia działalności międzynarodowej i transgranicznej);
 • wsparcie w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu;
 • doradztwo dotyczące opodatkowania dochodów pozyskanych zagranicą przez osoby fizyczne;
 • pomoc dotycząca opodatkowania sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego oraz nieruchomości od podmiotów zagranicznych;
 • doradztwo w zakresie przychodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów w podmiotach zagranicznych;
 • kompleksowe doradztwo i obsługa podatków wynikających z zatrudniania cudzoziemców oraz w przypadku delegowania pracowników za granicę;
 • pozyskiwanie certyfikatów rezydencji;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • doradztwo podatkowe dotyczące transakcji zagranicznych, transakcji łańcuchowych i transgranicznych;
 • doradztwo prawne i podatkowe dotyczące przepisów międzynarodowych;
 • doradztwo w sprawach umów międzynarodowych;
 • wsparcie w zakresie opodatkowania transakcji zagranicznych podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT;
 • obsługa w zakresie podatku u źródła oraz kalkulacja jego wysokości;
 • doradztwo dotyczące cen transferowych;
 • pomoc prawna w zakresie zobowiązań, takich jak: cło, akcyza, opłaty celne itp.;
 • reprezentacja przed sądami i organami podatkowymi w przypadku kontroli lub w postępowaniach sądowych.

W jaki sposób pomagamy?

 

Pomagamy firmom w wyborze optymalnych struktur organizacyjnych, ułatwiając rozwój międzynarodowy prowadzonej działalności. Wskazujemy optymalne podatkowo rozwiązania, umożliwiające realizację założonych celów. Kompleksowo obsługujemy proces reorganizacji międzynarodowej i transgranicznej: przekształcenia, połączenia, podziały podmiotów.

 

Nasza firma doradcza wspiera zarówno firmy jak i osoby fizyczne w rozliczeniu podatku dochodowego i analizie właściwych przepisów regulujących sposób naliczania powyższego zobowiązania. Doradzamy i obsługujemy firmy zatrudniające cudzoziemców oraz delegujące pracowników za granicę. Wskazujemy optymalne rozwiązania dotyczące wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych.

 

Pomagamy również spółkom w zakresie opodatkowania międzynarodowej sprzedaży majątku ruchomego oraz nieruchomości, a także przychodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów w podmiotach zagranicznych. Doradzamy firmom w zakresie transakcji łańcuchowych i transgranicznych. Kompleksowo obsługujemy i wskazujemy zobowiązania płynące z powyższych transakcji, m.in. w odniesieniu do podatku VAT oraz od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy także wyliczyć wysokość podatku u źródła.

 

Wspieramy w negocjacjach i doradzamy w sprawach umów międzynarodowych. Obsługujemy również podmioty w zakresie cen transferowych.

 

W przypadku kontroli, czynności sprawdzających lub toczących się postępowań, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami podatkowymi. Wspieramy na każdym etapie procesu: w przesłuchaniach, kompletowaniu dokumentacji i materiału dowodowego.

 

Dlaczego TLhub?

 

TLhub posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze Klientów w zakresie podatków międzynarodowych. Pomagamy odpowiednio zarządzać zatrudnieniem cudzoziemców oraz rozliczaniem dochodów pracowników delegowanych do pracy poza granicami Polski. Badamy poprawność prowadzonej dokumentacji i opracowujemy politykę rozliczania podatków: dochodowego, VAT, podatek u źródła itd. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym procedurom wewnątrzfirmowym możliwa jest minimalizacja błędów i optymalizacja nakładów poniesionych na bieżącą księgowość. Doradzamy także w zakresie cen transferowych oraz rozliczenia podatku u źródła.

 

Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi brali udział w reorganizacjach transgranicznych i międzynarodowych przedsiębiorstw. W tym zakresie opracowujemy plan optymalnej struktury podmiotu i wskazujemy dostępne opcje. Następnie przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie zaplanowanych zmian, dbając na każdym etapie o poprawność merytoryczną i formalną całego procesu.

 

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli oraz w postępowaniach sądowych. Wspieramy na każdym etapie procesu, pomagamy kompletować materiał dowodowy i dokonujemy interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.