Podatki międzynarodowe

Potrzeba ekspansji na rynki zagraniczne oraz poszukiwania korzystnych warunków rozwoju biznesu sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej potrzebują doradztwa w zakresie podatków międzynarodowych. Opinia dotycząca przepisów międzynarodowych uzyskana od radcy prawnego oraz doradcy podatkowego pozwala uniknąć błędów i uchybień skutkujących sankcjami. Umożliwia także wybór optymalnych struktur firmowych oraz dopilnowanie wszystkich wymaganych formalności. Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatków międzynarodowych obejmuje także sporządzanie deklaracji, rozliczenia m.in. podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego.

 

Podatki międzynarodowe – zakres naszych usług:

 • badanie obecnego stanu przedsiębiorstwa w celu opracowania optymalnych rozwiązań strukturalnych,
 • planowanie i wdrożenie międzynarodowej reorganizacji podmiotów gospodarczych (przekształcenia, połączenia, podziały podmiotów w przypadku prowadzenia działalności międzynarodowej i transgranicznej),
 • kompleksowe doradztwo i obsługa podatków wynikających z zatrudniania cudzoziemców oraz w przypadku delegowania pracowników za granicę,
 • obsługa w zakresie podatku u źródła oraz kalkulacja jego wysokości,
 • interpretacja przepisów przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie wypłaty podatku u źródła,
 • pomoc prawna w zakresie zobowiązań, takich jak: cło, akcyza, opłaty celne itp.,
 • reprezentacja przed sądami i organami podatkowymi w przypadku kontroli lub w postępowaniach sądowych.

 

Rezydencja podatkowa

 • ustalenie rezydencji podatkowej,
 • wsparcie w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu,
 • doradztwo dotyczące opodatkowania dochodów pozyskanych za granicą przez osoby fizyczne,
 • pozyskiwanie certyfikatów rezydencji podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

 

Transakcje międzynarodowe

 • doradztwo podatkowe dotyczące transakcji zagranicznych, transakcji łańcuchowych i transgranicznych,
 • wsparcie w zakresie opodatkowania transakcji zagranicznych podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT,
 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie przepisów międzynarodowych,
 • doradztwo w sprawach umów międzynarodowych,
 • pomoc dotycząca opodatkowania sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego oraz nieruchomości od podmiotów zagranicznych,
 • doradztwo w zakresie przychodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów w podmiotach zagranicznych.

 

Podatki z zagranicy i rezydencja podatkowa – jak pomagamy?

Pomagamy firmom w wyborze optymalnych struktur organizacyjnych, ułatwiając rozwój międzynarodowy prowadzonej działalności. Wskazujemy optymalne podatkowo rozwiązania, umożliwiające realizację założonych celów. Kompleksowo obsługujemy proces reorganizacji międzynarodowej i transgranicznej: przekształcenia, połączenia, podziały podmiotów,
ustalenie rezydencji podatkowej.

Nasi doradcy wspierają zarówno firmy, jak i osoby fizyczne w rozliczeniu podatku dochodowego i analizie właściwych przepisów regulujących sposób naliczania powyższego zobowiązania. Doradzamy i obsługujemy firmy zatrudniające cudzoziemców oraz delegujące pracowników za granicę. Wskazujemy optymalne rozwiązania dotyczące wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – wsparcie prawno-podatkowe

Każdy polski rezydent podatkowy podlega obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że musi rozliczać się z fiskusem w przypadku wszelkich dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. W przypadku oddelegowania do innego kraju musi zapłacić podatek dochodowy w dwóch różnych jurysdykcjach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają zapobiec takim sytuacjom. Jako eksperci w dziedzinie rezydencji podatkowej wskażemy Państwu możliwe odliczenia, które mogą być stosowane do celów podatkowych, i sposoby uniknięcie podwójnego opodatkowania.

 

Transakcje międzynarodowe – pomoc prawna dla firm i organizacji

Pomagamy także spółkom w zakresie opodatkowania międzynarodowej sprzedaży majątku ruchomego oraz nieruchomości, a także przychodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów w podmiotach zagranicznych. Doradzamy firmom w zakresie transakcji łańcuchowych i transgranicznych. Kompleksowo obsługujemy i wskazujemy zobowiązania płynące z powyższych transakcji, m.in. w odniesieniu do podatku VAT oraz od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy także wyliczyć wysokość podatku u źródła.

Wspieramy w negocjacjach i doradzamy w sprawach umów międzynarodowych. Obsługujemy też podmioty w zakresie cen transferowych.

W przypadku kontroli, czynności sprawdzających lub toczących się postępowań, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami podatkowymi. Wspieramy na każdym etapie procesu: w przesłuchaniach, kompletowaniu dokumentacji i materiału dowodowego.

 

Wsparcie w rozliczeniu podatków międzynarodowych – dlaczego postawić na TLhub?

TLhub ma bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze Klientów w zakresie podatków międzynarodowych. Pomagamy odpowiednio zarządzać zatrudnieniem cudzoziemców oraz rozliczaniem dochodów pracowników delegowanych do pracy poza granicami Polski. Badamy poprawność prowadzonej dokumentacji i opracowujemy politykę rozliczania podatków: dochodowego, VAT, podatek u źródła itd. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym procedurom wewnątrzfirmowym możliwa jest minimalizacja błędów i optymalizacja nakładów poniesionych na bieżącą księgowość. Doradzamy także w zakresie cen transferowych oraz rozliczenia podatku u źródła.

Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi brali udział w reorganizacjach transgranicznych i międzynarodowych przedsiębiorstw. W tym zakresie opracowujemy plan optymalnej struktury podmiotu i wskazujemy dostępne opcje. Następnie przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie zaplanowanych zmian, dbając na każdym etapie o poprawność merytoryczną i formalną całego procesu.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli oraz w postępowaniach sądowych. Wspieramy na każdym etapie procesu, pomagamy kompletować materiał dowodowy i dokonujemy interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Zasady ustalania rezydencji podatkowej – pytania i odpowiedzi

 

Kiedy podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego?

Zgodnie z przepisami PIT polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która zdecydowała się na przeniesienie ośrodka interesów życiowych (inaczej: centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych) do Polski bądź mieszka w Polsce co najmniej 183 dni w ciągu roku. Za centrum interesów osobistych lub gospodarczych uznawane jest m.in. posiadanie rodziny, lub prowadzenie działalności w Polsce.

 

Czym są nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy?

W myśl ustawy o podatku dochodowym nieograniczony obowiązek podatkowy (bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów) mają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Osoby mające miejsce zamieszkania poza Polską podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów (przychodów) osiąganych na terenie Polski.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.