Ceny transferowe

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, są przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zakwestionowanie ich poziomu przez organ podatkowy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami, w tym z doszacowaniem dodatkowego dochodu, który może podlegać opodatkowaniu sankcyjną stawką podatkową 50%. Jednym z najlepszych sposobów na eliminację lub znaczne zminimalizowanie powyższego ryzyka jest sporządzenie dokumentacji podatkowej, zwanej również dokumentacją cen transferowych.

 

Naturalnym efektem rozwoju przedsiębiorstwa jest rozrastanie się jego struktury organizacyjnej. Zakładane lub przejmowane są nowe podmioty, których zadaniem jest ekspansja na nowych rynkach, w nowych sektorach. Mogą one również pełnić rolę wewnątrzgrupowego centrum usług lub stać się jednostkami badawczo-rozwojowymi. Im większa organizacja, tym sieć wzajemnie powiązanych podmiotów gęstsza i bardziej rozległa. Współpraca i transakcje dokonywane między nimi wiążą się nieuchronnie z zagadnieniem cen transferowych.

 

Ceny transferowe – zakres naszych usług:

  • opracowanie lub wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu polityki cen transferowych;
  • audyt transakcji z podmiotami powiązanymi oraz stosowanych przez przedsiębiorstwo cen transferowych pod kątem ich rynkowego charakteru;
  • szacowanie potencjalnego ryzyka w zakresie stosowanych cen transferowych oraz wskazanie sposobów jego minimalizacji;
  • wsparcie w planowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą arm’s length;
  • analiza umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z podmiotami powiązanymi pod kątem ryzyk w zakresie cen transferowych oraz ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem transakcji;
  • weryfikacja posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji cen transferowych pod kątem jej prawidłowości i kompletności;
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla każdego rodzaju transakcji;
  • przygotowanie analizy porównawczej;
  • zapewnienie wsparcia w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli podatkowej oraz w jej trakcie;
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

W jaki sposób pomagamy?

 

Nasza firma doradcza oferuje analizę cen transferowych stosowanych w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie wyczerpującej i profesjonalnej dokumentacji podatkowej. Doradzimy i zaproponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizację ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe stosowanych cen oraz ułatwiające przygotowanie dokumentacji w przyszłości. W ramach naszej obsługi prawno-podatkowej zapewniamy wsparcie przy ustalaniu polityki cen transferowych i samych cen transakcyjnych.

 

Przeprowadzamy także audyty transakcji z podmiotami powiązanymi oraz analizujemy stosowane przez przedsiębiorstwo ceny transferowe pod kątem ich rynkowego charakteru.

 

Weryfikujemy potencjalne ryzyka w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami i wskazujemy optymalne rozwiązania w tym zakresie. Ponadto, reprezentujemy Klientów w tracie kontroli podatkowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

Dlaczego TLhub?

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego cen transferowych. Przygotowujemy politykę cen transferowych, weryfikujemy ceny transferowe w kontekście ich rynkowego charakteru. Prowadzimy także audyty istniejących dokumentacji w powyższym zakresie, a także transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli podatkowej.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.