Podatek od spadku i darowizny

Spadkobiercy mają obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn bez względu na to, czy podstawą uzyskania praw jest uprawomocnione postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, czy akt poświadczenia dziedziczenia. W wyjątkowych okolicznościach obowiązek podatkowy powstaje w momencie przyjęcia spadku lub dniu złożenia oświadczenia o jego przyjęciu. Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie do kwestii związanych z dziedziczeniem, chcieliby ustalić wysokość należnego podatku lub potrzebują indywidualnej interpretacji podatkowej, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Rozliczenie podatku od spadków i darowizn – zakres naszych usług:

 • opinie prawne dotyczące podatku od darowizny lub spadku,
 • objaśnienia do zeznania podatkowego o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych,
 • ustalenie kwot wartości rzeczy oraz praw majątkowych zwolnionych od podatku PSD,
 • zakres podmiotowy w podatku od spadków i darowizn,
 • pomoc w zmniejszeniu obciążenia podatkiem od spadków i darowizn,
 • doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • wypełnienie formularza zgłoszenia nabycia spadku,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym w kwestii uregulowania podatku od spadków i darowizn.

 

Podatek od darowizny

 • zwolnienia z płacenia podatku PSD,
 • terminy i sposób zapłaty podatku od darowizny,
 • podatek od darowizny w kontekście rocznej deklaracji PIT.

 

Podatek od spadku

 • dział spadku a podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od sprzedaży spadkowej nieruchomości,
 • zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,
 • kwestie związane z podatkiem dochodowym w przypadku nabycia wszystkich udziałów przez jednego spadkobiercę,
 • ustalenie przepisów dla spadków dawnych (nabycie spadku nastąpiło przed 2007).

 

Podatek od darowizny nieruchomości

 • pomoc w dopełnieniu formalności urzędowych i notarialnych,
 • ustalenie wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • zabezpieczenie prawa do mieszkania (ustanowienie służebności),

 

Podatek od darowizny i spadku – jak pomagamy?

Pomożemy Państwu ustalić, w której grupie podatkowej się znajdują, i wyliczymy wysokość podatku PSD. Pomożemy w wypełnieniu formularza SD-Z2, w którym należy wskazać odziedziczony majątek oraz jego wartość. Złożymy także wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem PSD, które jest niezbędne w przypadku chęci sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Ustalając podatek od spadku, weźmiemy pod uwagę wszystkie istotne czynniki m.in. wartość spadku (rzeczy i praw majątkowych) oraz wartości należnego udziału. Ustalimy stopień pokrewieństwa, czyli grupę podatkową. Przeanalizujemy także kwestie związane z darowiznami poczynionymi za życia spadkodawcy. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z kwotą wolną od podatków i wskażemy, kiedy można uniknąć płacenia podatku.

 

Wsparcie Tlhub w zakresie rozliczenia podatku od spadków i darowizn – dlaczego warto?

Od wielu lat pomagamy osobom fizycznym i klientom biznesowym w sprawach związanych z darowizną i spadkiem. Jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, pomożemy Państwu złożyć niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego przekazem pocztowym.
Opodatkowaniu podlega nabycie w wysokości ustalonej dla poszczególnych grup podatkowych, o czym mogą Państwo przeczytać w sekcji pytań i odpowiedzi. W takim przypadku spadkobierca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu, lub zarejestrowania notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Podatki od spadków i darowizn – pytania i odpowiedzi

 

Ile wynosi podatek od darowizny w 2024 roku?

1 lipca 2023 roku weszły w życie podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. Nabywcy z I grupy podatkowej muszą zapłacić podatek w wysokości 3% w przypadku gdy wartość nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku nie przekracza 11 833 zł. Jeżeli kwota nadwyżki mieści się w przedziale 11 833 zł a 23 665 zł, należy uiścić podatek w kwocie 355 zł oraz 5% nadwyżki. Gdy nadwyżka przekroczy tę kwotę, podatek wyniesie 946,6 zł plus 7% nadwyżki ponad 23 665 zł. Dla II grupy podatkowej przewidziano następujące stawki: 7% – do 11 833 zł; 828,4 zł plus 9% nadwyżki – do 23 665 zł; 1893,3 zł oraz 12% nadwyżki – powyżej 23 665 zł. Dla III grupy podatkowej: 12% – do 11 833 zł; 1420 zł plus 16% nadwyżki – do 23 665 zł; 3313,2 zł oraz 20% nadwyżki – powyżej 23 665 zł.

 

Kto jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn?

Osoby zaliczone do tzw. zerowej grupy podatkowej mogą uniknąć podatku od spadków. Zgodnie z ustawą do grupy tej należą: małżonkowie, zstępni i wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym czy macocha, czyli osoby należące do I grupy podatkowej. Należy przy tym zaznaczyć, że prawo do zwolnienia nie przysługuje osobom z drugiej grupy (zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków). Obowiązek podatkowy dotyczy także osób niespokrewnionych. Aby nie płacić podatku, wystarczy zgłosić nabycie darowizny do urzędu skarbowego.

 

Od jakiej kwoty płaci się podatek od spadku?

Nabycie spadku nie podlega opodatkowaniu, jeżeli majątek nabyty w drodze spadku nie przekracza kwoty wolnej ustalonej odpowiednio na 36 120 zł (I grupa podatkowa), 27 090 zł (II grupa) oraz 5733 zł (III grupa).

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!