Postępowania sądowe i administracyjne

W toku działalności biznesowej zdarza się rozbieżność zdań. Nie zawsze uda się osiągnąć porozumienie, czy rozwiązać spór polubownie. Zaangażowanie doświadczonego doradcy prawnego na jak najwcześniejszym etapie, może pomóc w uniknięciu postępowania sądowego, a gdy już do niego dojdzie – znacznie skrócić jego czas, i ograniczyć potencjalne straty.

 

W zależności od branży i sektora, spory w toku prowadzenia działalności biznesowej mogą dotyczyć różnorodnych obszarów, na przykład:

 • współpracy z kontrahentami, wykonawcami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, w zakresie wykonywania lub nienależytego wykonywania umów i związanych z tym roszczeń odszkodowawczych;
 • spory między wspólnikami lub członkami organów spółek prawa handlowego,
 • zatrudniania i zwalniania pracowników;
 • własności intelektualnej, tajemnicy przedsiębiorstwa,;
 • nabywania różnego rodzaju dóbr i usług na potrzeby funkcjonowania firmy.

Uczestnicy obrotu gospodarczego mogą również zetknąć się z postępowaniami o charakterze administracyjnym, odbywającymi się przed organami administracji publicznej – Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, KIO, Urzędem Patentowym RP, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania te są bardzo sformalizowane i specyficzne, odwołania od nich rozpatrywane są przez sądy. Doradca prawny może zgromadzić niezbędne dokumenty, przygotować odpowiednie wnioski i zadba o dochowanie właściwych terminów.

 

Czasami, z różnych względów – przedsiębiorcy zmuszeni są poddać się restrukturyzacji, a w skrajnej sytuacji – przeprowadzić postępowanie upadłościowe i likwidacyjne, i zakończyć działalność biznesową. Również w takiej sytuacji, zaangażowanie prawnika może przyspieszyć i usprawnić całą procedurę, i pomóc w rozliczeniach z pracownikami, wspólnikami czy ewentualnymi wierzycielami.

 

Wsparcie i reprezentacja w sporach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej – zakres usług:

 • udział i reprezentacja klientów w mediacjach i przedsądowych negocjacjach;
 • doradztwo w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, na wszystkich etapach postępowania sądowego, a także przed organami administracji publicznej;
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych;
 • sporządzanie pism, wniosków i opinii w toku postępowań sądowych;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacja w toku postępowań egzekucyjnych.

W jaki sposób pomagamy?

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach postępowań cywilnych, administracyjnych i gospodarczych. Doradzamy również na etapie przedsądowym – w mediacjach i negocjacjach, które czasami pozwalają wypracować satysfakcjonujący dla stron kompromis.

 

Wspieramy również klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, również na etapie odwołań rozpatrywanych przez sądy.

 

W zależności od specyfiki danej sprawy, każdorazowo powołujemy dedykowany zespół, składający się praktyka, specjalizującego się w sprawach procesowych, a także specjalistów z określonych dziedzin prawa, będących przedmiotem danej sprawy.

 

Dlaczego TLhub?

 

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w reprezentacji klientów, w różnorodnych sprawach cywilnych, w tym gospodarczych oraz sądowo-administracyjnych przed sądami wszystkich instancji. Wspieramy firmy w toku negocjacji i mediacji w razie potencjalnych i zaistniałych sporów.

 

Reprezentujemy również firmy w toku restrukturyzacji, postępowań upadłościowych i likwidacyjnych.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.