Zarząd sukcesyjny

Zgodnie z obecnym stanem prawnym śmierć przedsiębiorcy jest równoznaczna z zakończeniem bytu prawnego prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z to z licznymi utrudnieniami, które często uniemożliwiają kontynuowanie bądź wznowienie działalności gospodarczej przez następców prawnych. Instytucja zarządu sukcesyjnego znacząco ułatwiła działania spadkobierców. Od teraz mają Państwo możliwość zabezpieczenia interesów firmowych, aby zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela.

 

Sukcesja w firmie – zakres naszych usług:

 • planowanie sukcesji na podstawie indywidualnej analizy potrzeb Klienta,
 • ustalenie ładu korporacyjnego w firmie,
 • weryfikacja formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • pogłębione planowanie podatkowe i analiza skutków restrukturyzacji,
 • przeprowadzenie audytu w celu precyzyjnego określenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • ustanowienie zarządu sukcesyjnego,
 • doradztwo w zakresie wykonywania zarządu sukcesyjnego,
 • zgromadzenie dokumentacji związanej z sukcesją przedsiębiorstwa,
 • tworzenie i obsługa struktur fundacyjnych.

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

 • powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy,
 • powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy,
 • sporządzenie oświadczenia o powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
 • zgłoszenie zarządcy do CEIDG,
 • odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
 • sprawy dotyczące wykreślenia zarządcy sukcesyjnego.

 

Sukcesja firmy i majątku

 • wykonanie raportu sukcesyjnego opisującego założenia w zakresie przebiegu procesu sukcesji,
 • uporządkowanie struktury majątku firmowego oraz majątku prywatnego,
 • przeprowadzenie sukcesji za życia przedsiębiorcy,
 • nadzór oraz dokonywanie korekty w przypadku zmiany sytuacji faktycznej w przedsiębiorstwie, np. gdy przedsiębiorca chce powołać innego zarządcę sukcesyjnego,
 • reprezentacja w sprawach spadkowych oraz związanych z podziałem majątku.

 

Sukcesja firmy – jak pomagamy?

Pomagamy Klientom biznesowym we wszystkim sprawach związanych z zarządem sukcesyjnym. Udzielamy profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu czynności związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa oraz pośredniczymy w kontaktach z bankami i urzędami skarbowymi w charakterze reprezentantów interesów naszych Klientów.

Wyjaśnimy wszelkie niuanse prawne oraz stosunki pomiędzy właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym. Udzielimy także wsparcia w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci właściciela.

Kompleksowe doradztwo sukcesyjne z Tlhub – dlaczego warto?

Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Z przyjemnością wykonamy szczegółowe opracowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczeń na wypadek choroby czy śmierci przedsiębiorcy. Pozostajemy na bieżąco ze zmianami prawnymi i posiadamy pełne rozeznanie w sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Zarząd sukcesyjny – pytania i odpowiedzi

 

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Instytucja zarządu sukcesyjnego to forma tymczasowego zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu na podstawie wpisu do CEIDG. Po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego możliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem danego przedsiębiorstwa.
Od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca wypełnia obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej działalności gospodarczej oraz zajmuje się prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.

 

Kim jest Zarządca Sukcesyjny i na czym polega jego rola?

Zarządca sukcesyjny, powołany przez przedsiębiorcę, to osoba, która prowadzi przedsiębiorstwo do chwili uregulowania formalności spadkowych. Zgodnie z wymogami ustawodawcy do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego może być powołana każda osoba fizyczna uprawniona do czynności prawnych (z wyjątkiem osób, przeciwko którym zapadło orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej). Rolę zarządcy sukcesyjnego może pełnić także małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, spadkobierca ustawowy lub testamentowy, bądź zapisobierca, który przyjął zapis windykacyjny. Zarządca sukcesyjny, prowadzący przedsiębiorstwo w spadku, podejmuje czynności w zakresie zarządu majątkiem (o ile nie wykraczają poza zwykły zarząd). Do jego obowiązków należą również sporządzenie i dostarczenie notariuszowi inwentarza przedsiębiorstwa w spadku.

 

Jakie przepisy regulują zarząd sukcesyjny?

Zasady dotyczące powołania zarządcy sukcesyjnego reguluje ustawa z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!