Prawo ochrony środowiska

W zależności od rodzaju działalności biznesowej, jej rozpoczęcie, kontynuacja lub rozwój, mogą wymagać analiz w zakresie wpływu oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Doświadczonego doradcę warto zaangażować na jak najwcześniejszym etapie, dzięki czemu wszystkie niezbędne zezwolenia i wymagana dokumentacja projektowa będą gotowe na czas.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz kwestie ochrony środowiska w bieżącej działalności gospodarczej, to istotne elementy, które przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę, planując działalność gospodarczą. Procedury administracyjne, dotyczące uzyskania odpowiednich pozwoleń, bywają długotrwałe, co może wstrzymać realizowane działania, narażając inwestorów na straty. W związku z możliwymi kontrolami istotne jest dbanie o kompletność dokumentacji i przestrzeganie wymaganych prawem procedur.

 

Prawo „ochrona środowiska w biznesie” – zakres naszych usług:

 • prawne audyty i diagnozy środowiskowe przedsiębiorstw i nieruchomości;
 • diagnozy formalno-prawne przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymogów prawa ochrony środowiska tzw. due diligence dotyczące ochrony środowiska;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych inwestycji,
 • pomoc w interpretacji ustawy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 • pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących,
 • pomoc w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej,
 • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i postępowań z tego zakresu.

 

Wnioski o pozwolenia zintegrowane

 • doradztwo w zakresie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, analiz oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Regulacje i decyzje środowiskowe

 • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych dotyczących szkód w środowisku i zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia szkody w środowisku;
 • zagadnienia ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych;
 • analizy formalno-prawne obszarów i obiektów chronionych;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • opinie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz gatunków chronionych.

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Aby ocenić, czy realizowane przedsięwzięcia mogą potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, wystarczy sprawdzić wykaz Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Ma to także zastosowanie w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji. Wydanie decyzji poprzedza realizację inwestycji drogowej.

 

Wydanie decyzji środowiskowej jest wieloetapowe i obejmuje następujące kroki:

 

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) Złożenie wniosku o ustalenie zakresu raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3) Sporządzenie Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

4) Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia.

5) Złożenie map: ewidencyjnej i sytuacyjno-wysokościowej.

6) Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7) Wypis z rejestru gruntów.

8) Wykaz gruntów przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince roślinności.

9) Analiza kosztów.

10) Potwierdzenie uiszczenia opłaty (+ ewentualne dokumenty określające pełnomocnika)

 

Doradztwo prawne w ochronie środowiska – jak pomagamy?

Wspieramy klientów na etapie planowania, projektowania i realizacji strategicznych inwestycji. Strukturyzujemy działania krok po kroku i przygotowujemy odpowiednie wnioski o zezwolenia i opinie. Reprezentujemy klientów w toku postępowań administracyjnych, a także w toku postępowań odwoławczych. Dbamy o kompletność dokumentacji oraz terminowe składanie wymaganych prawem wniosków.

 

Prawne aspekty ochrony środowiska – dlaczego warto postawić na TLhub?

Mamy praktyczne, wieloletnie doświadczenie doradcze w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i projektach uwzględniających elementy ochrony środowiska. Regularnie reprezentujemy klientów w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dbamy, aby realizowane przedsięwzięcie było zgodne z obowiązującymi przepisami. Dokonujemy oceny i analizy ryzyka oddziaływania i wpływu na środowisko.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!