Ulgi na innowacje i rozwój

Firmy, które inwestują w rozwój, mogą skorzystać ze specjalnych preferencji podatkowych. Ulgi na innowacje niosą za sobą wymierne korzyści w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych oraz poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa na każdym etapie procesu rozwojowego. Sprawdź, z którego pakietu ulg może skorzystać Twoja firma.

 

Ulgi podatkowe na innowacje technologiczne – zakres naszych usług doradczych

Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych zyskasz wymierne środki na cele rozwojowe m.in. zieloną transformację czy cyfryzację przedsiębiorstw. Właściciele firm, mimo świadomości istnienia preferencji, często nie wykorzystują w pełni ich potencjału dla swojego biznesu. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych doradców masz możliwość uzyskania szeregu preferencyjnych zwolnień podatkowych.

 

Ulga badawczo-rozwojowa – wsparcie w rozliczeniu ulgi B+R

Ulga B+R (ulga na badania i rozwój) to odliczenie dla przedsiębiorców, którzy systematycznie inwestują środki w odkrywanie nowych technologii, pogłębianie wiedzy oraz szukanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i technologii produkcji. Uprawnione do pomniejszenia podstawy opodatkowania są firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R) na terenie Polski – zarówno ośrodki zaangażowane w prowadzenie badań naukowych, jak i przedsiębiorstwa prowadzące działania rozwojowe.

Pomagamy uzyskać ulgę badawczo-rozwojową, która obejmuje koszty kwalifikowane: wydatki ponoszone w ramach działalności na cele rozwoju badań m.in. wynagrodzenie za pracę, składki ZUS, wydatki związane z eksploatacją sprzętu czy nabyciem materiałów i surowców, koszty korzystania z usług doradczych czy odpisy amortyzacyjne. Nasi doradcy pomagają także uzyskać status centrum badawczo rozwojowego.

 

Ulga na prototyp – niskie podatki dla twórców

Ulga na prototyp ma zastosowanie po uldze na badania i rozwój. Jeżeli dany etap prac przestaje spełniać przesłanki działalności B+R, np. z powodu technicznego wdrożenia wyników działań, z dużym prawdopodobieństwem można zaliczyć tę fazę do produkcji próbnej. Rozruch technologiczny i wejście na rynek to naturalny etap pracy nad produktem. Ulga na prototyp umożliwi audyt wydatków i wprowadzenie odpowiednich modyfikacji istniejących ewidencji, dzięki czemu koszt wytworzenia prototypu będzie niższy.

Dzięki wsparciu naszych specjalistów masz możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, uzyskujący dochody na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub osiągający je w ramach nowej inwestycji, w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu nieuwzględnionych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. Ulga B R oraz ulga na prototyp nie są tożsame, ale można je stosować łącznie. Okresy, w których przysługują konkretne ulgi, są trudne do zdefiniowania, dlatego warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych.

 

Ulga na ekspansję – oszczędzaj na rozwoju firmy

Ulga na ekspansję pozwala obniżyć koszty związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży swoich produktów, np. sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych. Limit kosztów kwalifikowanych to aż 1 mln zł. W praktyce oznacza to, że podatnik CIT oszczędzi nawet do 190 tys. zł rocznie.

 

Ustawodawca wprowadził precyzyjny wykaz kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów obejmujący m.in. uczestnictwo w wyjazdach szkoleniowych, działania promocyjne, dostosowanie opakowań, przygotowanie dokumentacji związanej ze zwiększeniem sprzedaży (w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów) oraz dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu.

 

Ulga na robotyzację dla innowacyjnych przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców także w procesie uzyskania ulgi na robotyzację. To zwolnienie przysługuje podmiotom opodatkowanym według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. Obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022-2026. Przedsiębiorca odlicza od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota nie może być wyższa od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Za naszą pomocą przedsiębiorca ma szansę odliczyć takie koszty uzyskania przychodów jak: koszt nabycia nowych maszyn, usług szkoleniowych czy innych wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowego rozruchu urządzenia.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników – pozyskaj wykwalifikowaną kadrę

Świadczymy także kompleksowe wparcie w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry na preferencyjnych warunkach. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników ma ścisły związek z działalnością badawczo-rozwojową. Preferencja jest skierowana do przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym ponieśli stratę lub, z racji niedostatecznych dochodów, nie mogli odliczyć kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R. Dzięki wsparciu firmy mogą zapewnić ekspertom lepsze warunki pracy, zwiększając tym samym konkurencyjność w porównaniu do zagranicznych firm.

 

Ulga IP Box – szansa na optymalizację podatku dochodowego

Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) zachęca innowacyjne firmy do rozwoju działalności. Chcesz uzyskać preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5%? Intencjonalnie ulga IP BOX jest swoistą kontynuacją ulgi B+R, a jej celem jest zmotywowanie przedsiębiorców do dokonania ochrony prawnej wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz czerpanie z nich dochodów. Z naszej strony dokonamy analizy możliwości uzyskania ulgi IP Box i przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy procesu jej uzyskania.

 

Zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców – kompleksowa pomoc doradców podatkowych TLhub

Zwolnienia podatkowe to ogromna szansa dla firm. Dzięki ulgom rozliczysz w podatku dochodowym nawet 200% poniesionych kosztów. Aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości, skorzystaj z pomocy naszych doradców prawnych i podatkowych.

 

Optymalizacja podatkowa z TLhub – dlaczego warto?

Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy. Nasi doradcy specjalizują się w zagadnieniach prawnych, księgowych i podatkowych. Interdyscyplinarne podejście pozwala zmaksymalizować proces optymalizacji podatkowej i uzyskać dla naszych klientów maksymalne korzyści. Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki uniknięciu płacenia podatków w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.