Upadłości firm

Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Pomagamy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności. Współpracujemy z firmami na każdym etapie procedowania, poczynając od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, poprzez „właściwe” postępowanie, aż do ogłoszenia upadłości. Naszą misją jest świadczenie pomocy prawnej zarówno dłużnikom, jak i uprawnionym do zaspokojenia z masy upadłości, dlatego swoje usługi adresujemy także do wierzycieli. Pomożemy dochodzić wierzytelności po ogłoszeniu upadłości lub już po zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego. Obsługujemy Klientów na terenie całej Polski.

 

Prawo upadłościowe – zakres naszych usług:

 • ocena aktualnej sytuacji finansowej dłużnika pod kątem szans na oddłużenie,
 • udzielenie wyjaśnień oraz interpretacja złożonych zagadnień prawa upadłościowego,
 • sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy,
 • bieżące doradztwo prawne w trakcie postępowania upadłościowego,
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem upadłościowym,
 • kontakty z syndykiem.

 

Kompleksowe postępowania upadłościowe

 • wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości spółki (ocena podstaw ogłoszenia upadłości, wskazanie terminu złożenia wniosku oraz konsekwencji niedopełnienia tego obowiązku, pomoc w sporządzeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego);
 • wybór i zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • dochodzenie zobowiązań pieniężnych lub rzeczowych;
 • zaskarżanie listy wierzytelności oraz planu podziału kwoty uzyskanej po spieniężeniu przedmiotów obciążonych zastawem czy hipoteką;
 • konsultacje w sprawach spornych po ogłoszenie upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • wsparcie w postępowaniu o upadłość firm w zakresie oceny legalności realizowanych czynności prawnych (ocena działań sądu, syndyka zarządcy czy nadzorcy sądowego);
 • reprezentacja członków zarządu spółki;
 • pełnomocnictwo procesowe na rzecz klienta.

 

Prawo upadłościowe – jak pomagamy?

Jeżeli chcą Państwo ogłosić upadłość spółki lub mają pytania dotyczące konsekwencji prawnych tego kroku, służymy wsparciem. Ocenimy, czy firma ma zdolność upadłościową, pomożemy zebrać wszystkie dokumenty do sądu upadłościowego oraz przedstawimy realne koszty postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku, to standardowe rozwiązanie, niemniej w niektórych przypadkach korzystniejszym wyborem będzie restrukturyzacja. Jeżeli są Państwo zainteresowani zachowaniem przedsiębiorstwa lub chcą uniknąć ogłoszenia upadłości, zapewnimy także kompleksowe wsparcie w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Uwaga! Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest tym samym co upadłość firmy. Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie dłużnika, natomiast upadłość gospodarcza nakierowana jest na spłatę wymagalnych zobowiązań pieniężnych i zaspokojenia wierzycieli.

 

Upadłość spółki z TLhub – dlaczego warto?

Jesteśmy przekonani, że stan niewypłacalności firmy nie musi prowadzić do utraty dotychczasowego dorobku. W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na przetrwanie trudnego okresu. Pomożemy zrealizować wszelkie formalności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, i sprawnie przejść przez postępowanie upadłościowe, naprawcze. Złożymy wniosek i dołożymy wszelkich starań, aby wypracować możliwie najkorzystniejsze rozwiązani dla właścicieli przedsiębiorstwa.

Kiedy warto skorzystać z naszej pomocy? Jeżeli zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez dłuższy okres. O niewypłacalności podmiotu gospodarczego mówi się wtedy, gdy sytuacja utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

 

Upadłość firmy – pytania i odpowiedzi

 

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z art. 22 Prawo upadłościowe we wniosku powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dłużnika (opcjonalnie PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym), NIP, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku, a także informacje czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Jeżeli dłużnik jest osobą publiczną, należy to nadmienić we wniosku.

 

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?

W przypadku ogłoszenia upadłości, przedsiębiorstwo dłużnika zostanie przejęte przez syndyka, który upłynni masę upadłościową (elementy majątku firmy) i dokona podziału środków między wierzycieli.

 

Jakie firmy mogą ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz spółki prawa handlowego, tj. spółki osobowe lub spółki kapitałowe.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!