Nowe technologie

Firmy stawiające na nowe technologie muszą pamiętać, że ich działalność regulują przepisy różnych ustaw, rozporządzeń, aktów prawa unijnego, a także prawo międzynarodowe. Tym samym przetworzenie wszystkich informacji celem właściwego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa oraz odpowiedniego wywiązywania się z przewidzianych prawem obowiązków to proces bardzo czasochłonny i wymagający specjalistycznej wiedzy. Co więcej, ustawodawstwo w powyższym zakresie stara się dogonić rzeczywistość, która jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom niemniej regulacje prawne nie odpowiadają wprost na potrzeby biznesowe przedsiębiorców.

 

W związku z powyższym prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z nowymi technologiami musi posiadać bogate doświadczenie i świadomość potrzeb biznesowych klientów. Tylko odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne pozwala sprostać wymaganiom, które stawia przed firmami otoczenie prawne i rynek.

 

Nowe technologie – zakres naszych usług:

 • wsparcie w tworzeniu umów, których przedmiotem jest transfer praw własności intelektualnej (np. majątkowych praw autorskich do utworów, praw ochronnych na znaki towarowe) oraz umów licencyjnych;
 • tworzenie umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowych oraz rozwoju oprogramowania komputerowego;
 • wsparcie prawne na etapie wdrożeń systemów IT i innych programów komputerowych;
 • przygotowanie regulaminów świadczenia usług w modelu SaaS;
 • pomoc w rejestracji znaków towarowych na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz w tzw. procedurze międzynarodowej (np. Rosja, Ukraina, Chiny, Indie, USA);
 • przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z nowymi technologiami;
 • doradztwo prawne dla startupów technologicznych;
 • regulaminy i inna dokumentacji dla serwisów internetowych;
 • wsparcie w procesie tworzenia, przeprowadzania i rozliczania zbiórek społecznych (tzw. crowdfundingu) dla portali crowdfundingowych;
 • obsług prawna dotycząca usług płatniczych i AML;
 • obsługa prawna w procesie ochrony informacji poufnych, takich jak tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa, organizacji pracy czy produkcji;
 • wsparcie prawne dotyczące ochrony patentowej;
 • ochrona danych osobowych i przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji zgodnej z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO i innymi przepisami międzynarodowymi;
 • prowadzenie sporów o domeny internetowe (w tym o domeny z rozszerzeniem .pl, .eu, .com, przed sądami polubownymi przy PIIT, ADR.eu oraz WIPO);
 • reprezentacja w postępowaniach w zakresie nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej, bezprawnego użycia znaku towarowego, o złamanie praw dotyczących ochrony danych osobowych, o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • współpraca z funduszami inwestycyjnym typu Seed Capital, Venture Capital, Business Angels;
 • przygotowanie interpretacji prawnych i podatkowych dotyczących nowych technologii;
 • szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej ze wszystkich aspektów prawnych wpływających na funkcjonowanie firm z branży nowych technologii.

W jaki sposób pomagamy?

 

Wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców i osoby chcące założyć technologiczny start-up w bezpiecznym planowaniu przedsięwzięcia. Pomagamy dostosować pomysł na biznes do otoczenia prawnego, a następnie wdrożyć działania z zakresu ochrony własności intelektualnej. Wskazujemy ramy prawne, które przedsiębiorca musi uwzględnić, chcąc wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie. Na dalszych etapach zabezpieczamy własność intelektualną firmy, dbając o kwestie marketingowe (np. znak towarowy, odpowiednie zgody od użytkowników, odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych), kwestie ochrony patentowej i tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Od wielu lat zapewniamy bieżącą obsługę prawną firmom z branży IT, e-commerce oraz branż kreatywnych. Przygotowujemy interpretacje prawa oraz wskazujemy zmiany przepisów istotnie wpływające na funkcjonowanie firmy. Wspieramy w  wyborze efektywnych i funkcjonalnych rozwiązań strukturalnych. Doradzamy również w zakresie usług płatniczych i AML.

 

Pomagamy tworzyć regulaminy świadczenia usług w modelu SaaS oraz przygotowuje umowy wdrożeniowe i serwisowe oprogramowania. Obsługujemy kompleksowo zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych o domeny internetowe, w zakresie nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej, o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej ze wszystkich aspektów prawnych wpływających na funkcjonowanie firm z branży nowych technologii.

 

Dlaczego TLhub?

 

Od lat jedną z naszych wiodących specjalizacji jest prawo nowych technologii, w ramach której oferujemy także ochronę własności intelektualnej. Uczestniczyliśmy w licznych projektach, które pozwoliły nam zgłębić specyfikę sektora IT, reklamy i marketingu, branży e-commerce, wzornictwa przemysłowego, nauki i innowacji czy działalności kulturalnej. Doskonale poruszamy się w specyfice języka podmiotów działających w wyżej wymienionych branżach, bowiem na stałe obsługujemy podmioty działające w wyżej wskazanych obszarach. Dzięki stałemu kontaktowi z naszymi klientami rozumiem ich codzienne problemy.

 

Nasz doświadczony zespół radców prawnych i doradców podatkowych doskonale odpowiada na potrzeby firm inwestujących czas i finanse w rozwój nowych technologii. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorców w ochronie ich interesów, wspierając rozwój ich biznesu. Wskazujemy możliwości i dostępne drogi prawne do osiągnięcia założonych celów, a także na bieżąco weryfikujemy istotne zmiany prawne.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.