Krzysztof Jarosiński

Profil na LinkedIn Profil na Linkedin

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001

Krzysztof Jarosiński od ponad 10 lat doradza klientom w prawnych aspektach projektów IT i nowych technologii, projektów wdrożeniowych systemów i oprogramowania komputerowego, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Tworzy i opiniuje umowy wdrożeniowe, realizowane w metodykach waterfall i agile, umowy licencyjne, utrzymaniowe, rozwoju i serwisowe (Service Level Agreement, SLA), a także umowy w modelach SaaS (Software as a Service), czy ASP (Application Service Provisioning).

 

Wspiera klientów z branż reklamowej i e-commerce w tworzeniu umów, regulaminów i polityk prywatności. Realizuje audyty prawne podmiotów prowadzących portale internetowe lub inne innowacyjne przedsięwzięcia, zwłaszcza na potrzeby umów inwestycyjnych. Tworzy, opiniuje i negocjuje takie umowy inwestycyjne. Doradza w zagadnieniach dotyczących prawa reklamy i reprezentuje klientów w sporach dotyczących domen internetowych.

 

Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, prawem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zagadnieniami dotyczącymi tworzenia i ochrony baz danych, a ponadto ochroną prawną wyników badań naukowych. Ma na koncie setki rejestracji znaków towarowych i wzorów w urzędach patentowych wielu państw.

 

Jego doświadczenie obejmuje projekty dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. wdrażanie dokumentacji i polityk ochrony danych osobowych i informacji poufnych, w tym przygotowywanie i opiniowanie wymaganej dokumentacji RODO oraz prowadzenie szkoleń oraz realizację audytów i wdrożeń normy ISO 27001.

 

Doradza start-upom w zagadnieniach dotyczących prawa korporacyjnego w zakresie zakładania i bieżącego prowadzenia spółek prawa handlowego, układania relacji między wspólnikami oraz realizacji projektów inwestycyjnych, obejmujących transfer nowych technologii.

 

Posiada również doświadczenie w obszarze prawa pracy po stronie pracodawców, uwzględniające m.in. tworzenie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów telepracy oraz pracy zdalnej (home office) i umów o pracę.

 

Od wielu lat doradza organizacjom pozarządowym w zagadnieniach dotyczących pomocy społecznej oraz szeroko rozumianego crowdfundingu, a ponadto AML (Anti-Money Laundering). Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych fundacji (m.in. jest byłym, wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Siepomaga, obecnie sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę).

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz kurs zawodowy na specjalistę ds. rachunkowości, organizowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017, wydany przez DEKRA Certification.

 

Regularnie występuje jako prelegent na szkoleniach i spotkaniach branży IT oraz e-commerce, był także wykładowcą w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na których prowadził zajęcia dla studentów w zakresie prawa własności intelektualnej. Jest również członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

 

Reprezentatywne doświadczenia:

 • Fundacja Siepomaga, największa w Polsce platforma crowdfundingowa, HOPPECKE Baterie Polska – spółka córka jednego ze światowych liderów w branży baterii i akumulatorów przemysłowych, Dobrymechanik.pl – spółka prowadząca jeden z największych w Polsce portali dla rynku aftermarket, inne podmioty z branży IT i prowadzące portale internetowe – pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD).
 • Dobrymechanik.pl sp. z o.o., Filmpoint sp. z o.o., Ifinity sp. z o.o., Humanway sp. z o.o. – wsparcie i doradztwo w negocjacjach warunków umów inwestycyjnych (inwestycje w nowe technologie), w których kwoty dofinansowania przekraczały 1 mln PLN, a najwyższa kwota inwestycji wyniosła ponad 3 mln PLN.
 • App Trend sp. z o.o., Grey Wizard sp. z o.o., Elektrobudowa S.A., Lizard Media, – przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących wdrożeń systemów IT, w tym systemów klasy ERP, w tym o wartości przekraczającej 1 mln PLN. Najwyższa kwota przedmiotu zamówienia obejmującego system IT wyniosła ponad 2 mln PLN.
 • Netguru sp. z o.o., International Trademark sp. z o.o. S.K.A., CHIC sp. z o.o. sp.k., eSmoking Institute sp. z o.o. – reprezentacja przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office , EUIPO, dawniej OHIM) oraz przed Sądem Unii Europejskiej w kilkudziesięciu sprawach dotyczących rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej i wzorów wspólnotowych.
 • „Akrostal” sp. z o.o. – reprezentacja i doradztwo w trzech wygranych postępowaniach arbitrażowych:
  • przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) w sporze o domenę akrostal.com, Case No. D2013-1254;
  • przed Centrum ADR.eu w sporze o domenę akrostal.eu, numer sprawy 06531;
  • przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w sporze o domenę akrostal.com.pl, sygn. akt: 36/13/PA).

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.