Martwisz się o to, że ktoś wykorzysta Twój numer PESEL? Zastrzeż go w prosty sposób m.in. przez aplikację mObywatel

 

 

Długo wyczekiwana możliwość zastrzeżenia numeru PESEL stała się faktem. 

 

PESEL można zastrzec przez Internet (np. za pomocą aplikacji mObywatel lub profilu zaufanego) lub w urzędzie (https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie).

 

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL jest świetną wiadomością w dobie coraz to większej liczby przestępstw kradzieży tożsamości. Cyberprzestępcy są aktywni bardziej niż kiedykolwiek – z każdej strony atakują nas SMSy o zablokowanej przesyłce, o konieczności dopłaty do rachunku lub podejrzane maile zachęcające do kliknięcia w link i podania danych.

 

Od 1 czerwca 2024 roku banki i instytucje bankowe przed zawarciem umowy mają obowiązek sprawdzać, czy numer PESEL znajduje się w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Tym samym znacznie maleje prawdopodobieństwo zaciągnięcia przez oszustów pożyczki czy kredytu. 

 

Jeśli numer konsumenta był zastrzeżony, a bank lub instytucja bankowa i tak zawarła umowę, to podmioty te nie mogą domagać się zaspokojenia roszczenia, ani zbyć wierzytelności powstałej z tej umowy. 

 

 

 

 

Nie tylko banki i instytucje kredytowe, ale także notariusze i dostawcy usług telekomunikacyjnych są zobowiązani do weryfikowania, czy numer PESEL jest zastrzeżony. Notariusze obowiązkowo przed dokonaniem czynności związanych ze zbyciem nieruchomości, a opcjonalnie także przy innych czynnościach. Także dostawcy usług telekomunikacyjnych nie mogą wydawać kopii karty SIM, jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony.

 

Cofnięcie zastrzeżenia odbywa się w analogiczny sposób jak jego zastrzeżenie – w aplikacji lub urzędzie.

 

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL może wydawać się szczególnie atrakcyjna dla osób, których dane osobowe z uwagi na piastowaną funkcję w spółce podlegają ujawnieniu w publicznym rejestrze KRS. Teraz mogą oni zastrzec swój numer PESEL i cieszyć się większym bezpieczeństwem. 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001