Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu korekt do projektu, które przedstawione zostały na spotkaniu z cyklu Dialog z Biznesem, po rozmowach z rynkiem. Wynika z nich m.in. zmiana planowanego terminu wejścia w życie ustawy wprowadzającej obowiązek fakturowania za pomocą KSeF na 1 lipca 2024 r.

 

Wniosek Polski do Komisji Europejskiej o upoważnienie dotyczące szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE

 

Od roku 2022 możliwe jest wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Na ten moment korzystanie z niego jest dobrowolne, jednak od 2024 r. stanie się obligatoryjne. Początkowy termin wprowadzenia obowiązku stosowania KSeF wyznaczony był na 1 stycznia 2024 r., czyli dzień od którego zastosowanie znajduje decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 upoważniająca Polskę do stosowania odstępstwa od art. 218 i 232 dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie ze wspomnianą decyzją derogacyjną, możliwe będzie akceptowanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz uniezależnienie stosowania faktur elektronicznych od woli odbiorcy, jak było to dotychczas.

 

Przedłużone terminy wdrożenia obowiązkowego KSeF

 

Zgodnie z zapowiedzią MF, obowiązkowe stosowanie KSeF, opóźnione zostanie o pół roku, a więc wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Natomiast na 1 stycznia 2025 r. ma zostać przesunięty termin obowiązkowego korzystania  z KSeF przez  podmioty zwolnione. Analogiczna zmiana będzie dotyczyć również terminu stosowania sankcji, wynikających z dodanego przepisu art. 106nh projektowanej ustawy. Początkowo miały one wejść w życie 1 lipca 2024 r., jednak po zapowiedzianych w projekcie korektach, nastąpi to 1 stycznia 2025 r. Oprócz tego zgodnie z zapowiedzią MF, przewiduje się przedłużenie możliwości wystawiania w dotychczasowej formie faktur z kas fiskalnych i faktur uproszczonych (paragony z NIP do 450 zł lub 100 euro) do końca grudnia 2024 roku.

 

Faktury B2C poza KSeF

 

Ministerstwo Finansów poinformowało też o rezygnacji z objęcia KSeF faktur konsumenckich (B2C).  Planowane jest również wyłączenie z obowiązku fakturowania w KSeF biletów z funkcją faktury, w tym  również paragonów na autostradach.

 

Ministerstwo Finansów rozwiewa obawy podatników

 

W odpowiedzi na liczne wątpliwości podatników, MF przekonuje, że w razie wystąpienia awarii w KSeF, możliwe będzie wystawienie faktury offline, by w kolejnym dniu dostarczyć ją do KSeF. Niepokój  podatników wzbudzają również przewidziane w nowelizowanej ustawie kary, które zgodnie z zapowiedzią mają ulec liberalizacji, jednak jak przyznał na jednym ze spotkań z PAP Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, same sankcje za wystawienie faktury poza systemem muszą pozostać. MF wskazuje na liczne zalety wprowadzenia KSeF, takie jak automatyzacja procesu fakturowania i związane z tym niższe koszty, obniżenie skali błędów ludzkich czy szybszy zwrot podatku VAT.

 

W przypadku rodzących się pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy