Zgodnie z Kodeksem Pracy za święto przypadające w inny dzień niż niedziela należy się dzień wolny od pracy (art.130 § 2 KP).

 

W przypadku kiedy takie święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Święta, które dają prawo do dodatkowego dnia wolnego to:

  • 1. stycznia – Nowy Rok
  • 6. stycznia – Święto Trzech Króli
  • 1. maja – Święto Pracy
  • 3. maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 15. sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/Święto Wojska Polskiego
  • 1. listopada – Dzień Wszystkich Świętych
  • 11. listopada – Dzień Niepodległości
  • 25. grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
  • 26. grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

 

Dodatkowy dzień wolny za to święto powinien być odebrany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada. Okres ten najczęściej obejmuje jeden miesiąc.

Pracodawca samodzielnie wskazuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W małych firmach najczęściej pracownicy wnioskują, w którym dniu chcą go odebrać, jednakże pracodawca nie musi brać tego pod uwagę. Brak zapewnienia innego dnia wolnego może skutkować naliczeniem wynagrodzenia za wypracowane godziny nadliczbowe.

Dzień ten nie wlicza się do limitów urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi, który w przebywa na urlopie wypoczynkowym w dniu święta przypadającego w sobotę pracodawca nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego dnia wolnego.

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu