Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 marca 2024 r. wydał korzystną dla podatników interpretację indywidualną dot. prawa do obniżenia kwoty należnego podatku VAT z faktur wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.3.2024.2.KK). Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć podatek z faktur wystawionych bez użycia KSeF na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Przesunięcie terminu wejścia w życie

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Ministerstwo Finansów poinformowało już o przesunięciu pierwotnego terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, wyznaczanego uprzednio na 1 lipca 2024 r. Nowy termin obligatoryjnego KSeF zostanie podany jednak do wiadomości publicznej na przełomie kwietnia i maja br. Ta zmiana jest odpowiedzią na opinie przedsiębiorców, jak i zidentyfikowanie pewnych błędów, które to przekonały Ministra Finansów do przesunięcia terminu.

 

Czego dotyczy interpretacja?

 

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, była jeszcze w przekonaniu, iż obligatoryjny KSeF stanie się rzeczywistością od 1 lipca br. Wskazała natomiast, iż obawia się, że nawet po tym terminie zdarzyć się może, że otrzyma od kontrahenta fakturę papierową lub elektroniczną, ale nie fakturę ustrukturyzowaną. Zwrócono więc uwagę, iż nie zostałby spełniony obowiązek, o którym mowa w art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT, natomiast – jak podkreślił wnioskodawca – spełnione byłyby wszelkie warunki uprawniające do odliczenia. Co więcej, we wniosku wskazano, iż co do zasady to sprzedawca na podstawie przepisów może odczuć negatywne skutki wystawienia faktury poza KSeF, zaś nie przewidziano sankcji wobec kupującego. Żaden przepis nie wprowadza więc zakazu odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy faktura (wbrew obowiązkowi) wystawiona zostanie bez użycia KSeF i w konsekwencji otrzymana przez nabywcę również poza systemem.

 

Stanowisko DKIS

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił zdanie wnioskodawcy. W ocenie DKIS, wystawienie faktury bez użycia KSeF nie oznacza, że wadliwie wystawiony dokument nie jest dowodem wystarczającym dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdy zachowane zostały fundamentalne przesłanki takie jak:

  • status czynnego i zarejestrowanego podatnika VAT,
  • związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (u dokonującego odliczenia nabywcy)
  • transakcja faktycznie zrealizowana i potwierdzająca rzeczywiste transakcje handlowe między określonymi podmiotami,
  • nabyta usługa lub towar jako podlegające opodatkowaniu (bez zwolnienia).

 

Zatem, w przypadku spełnienia ww. przesłanek, przedsiębiorcy będą mogli nadal odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej bez użycia KSeF.

 

W razie zainteresowania tematem KSeF – zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania, jak i pomożemy sprawnie i efektywnie przeprowadzić proces wdrożenia.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy