Zespół kancelarii TLhub wsparł Piotra Liska w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. UOKIK przypisał naszemu Klientowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
polegające na niejednoznacznym oznaczaniu postów oraz relacji na Instagramie.

 

W ramach prowadzenia sprawy wskazaliśmy możliwe sposoby działania oraz ich ewentualne
konsekwencje, a także dokonaliśmy przeglądu publikowanych przez naszego Klienta postów na
Instagramie i wskazaliśmy co wymaga poprawy. Postawiliśmy na współpracę z Prezesem UOKIK
w toku postępowania. Działanie przyniosło skutek – Prezes stwierdził zaniechanie stosowania
zarzucanej Piotrowi Liskowi praktyki. Miało to także wpływ na wysokość nałożonej kary – UOKIK
obniżył jej pierwotną wysokość.

 

Piotr Lisek jeszcze przed postępowaniem stawiał na transparentność w stosunku do swoich
odbiorców, nie kwestionował konieczności oznaczania postów oraz relacji i w większości przypadków
to robił – zarzut dotyczył niejednoznacznych oznaczeń, a nie ich braku.

 

Postępowanie zostało wszczęte w czasie wypracowywania jednolitych standardów w branży, a słynne
Rekomendacje Prezesa UOKIK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w
mediach społecznościowych dopiero powstawały. Jak na prawdziwego atletę przystało, Piotr przyjął
decyzję na klatę. Mimo wszystko, jego główną domeną jest sport.

 

Piotrowi życzymy wysokich skoków, a influencerom – klarownych oznaczeń!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001