W maju br. informowaliśmy Państwa o zapowiedziach Ministerstwa Finansów dotyczących znowelizowania Kodeksu karnego skarbowego w taki sposób, by przedsiębiorcy zostali zwolnieni z konieczności przesyłania tzw. czynnego żalu przy poprawianiu błędów w części ewidencyjnej JPK_V7. Dziś powracamy do tematu wraz z dobrą wiadomością – takie rozwiązanie zostało bowiem uwzględnione w uchwalonych przepisach Polskiego Ładu.

 

Aktualny stan prawny

 

Dla przypomnienia – obecnie czynny żal nie jest potrzebny, gdy korekta JPK_V7 dotyczy wyłącznie części deklaracyjnej. Zgodnie bowiem z art. 16a KKS, nie podlega karze ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji i w całości wpłacił podatek. Inaczej wygląda sytuacja związana z korygowaniem części ewidencyjnej JPK_V7. Wynika to z kolei z faktu, iż część ewidencyjna jest księgą w rozumieniu art. 53 § 21 pkt 3 KKS, zaś równolegle w kodeksie tym funkcjonuje przepis (art. 61a), który sankcjonuje złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi.

 

Zmiany podyktowane Polskim Ładem

 

W ramach Polskiego Ładu art. 16a KKS otrzymał nowe brzmienie. Jak wynika ze znowelizowanego przepisu, karze nie będzie podlegać ten, kto po popełnieniu czynu zabronionego, złoży organowi podatkowemu prawnie skuteczną korektę deklaracji lub księgi dotyczącą obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony. Dzięki temu, nie będzie już konieczne składanie czynnego żalu ze względu na błąd wykryty jedynie w części ewidencyjnej JPK_V7, jak i w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej jednocześnie.

 

Przepis znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku. Od tego dnia dokonanie korekty JPK_V7 nie będzie więc na ogół podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej. Dla uniknięcia sankcji należy jednak pamiętać o dwóch istotnych (i łącznych) do spełnienia warunkach:

  • korekta musi zostać złożona do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  • konieczna jest niezwłoczna wpłata ewentualnej należności wynikającej z jej dokonania.

Powyższe należy ocenić oczywiście pozytywnie. Ustawodawca odszedł bowiem od nakładania dodatkowych (i uciążliwych) obowiązków na przedsiębiorców i ich księgowych oraz dostrzegł, że racjonalnym jest wyłączenie od karania tych, którzy wykrywają swe błędy i dobrowolnie je korygują.

 

Oczywiście wszelkie istotne kwestie wynikające z Polskiego Ładu będą przez nas poruszane w ramach dedykowanego cyklu artykułów. Z kolei w przypadku rodzących się obecnie pytań bądź wątpliwości, zapraszamy Państwa uprzejmie do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy