Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową, szykują się duże zmiany. Związane jest to z polityką Unii Europejskiej, która uznała szereg dotychczas stosowanych praktyk sklepów internetowych za nieuczciwe. Chodzi między innymi o podwyższanie cen przed planowanym wprowadzeniem promocji, brak rzetelnej weryfikacji zamieszczanych opinii, a także nieinformowanie konsumentów, że przedstawiane im wyniki wyszukiwania są reklamą. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (dalej: „Dyrektywa”) ma położyć kres m.in. takim praktykom, a także objąć konsumentów dodatkową ochroną.

 

Początek obowiązywania przepisów od 28 maja 2022 r.

 

Termin na wdrożenie Dyrektywy przez państwa członkowskie UE upłynął 28 listopada 2021 roku. Przepisy w państwach członkowskich mają zacząć obowiązywać od 28 maja 2022 roku, zatem czasu na dostosowanie praktyk sprzedażowych pozostało niewiele.

 

Konieczność dostosowania praktyk sprzedażowych w sklepach internetowych

 

Dyrektywa nakłada wiele nowych obowiązków na dostawców internetowych platform handlowych. Wybraliśmy 5 naszym zdaniem najistotniejszych zmian, które przedstawiamy poniżej.

  1. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny przedsiębiorca będzie zobowiązany do podania wcześniejszej ceny, sprzed zastosowania obniżki.
  2. Wprowadzono obowiązek informowania konsumentów o tym, czy nabywają za pośrednictwem platformy towar, usługę lub treści cyfrowe od przedsiębiorcy, czy podmiotu niebędącego przedsiębiorcą.
  3. Zakazano stosowania praktyki polegającej na dostarczaniu w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta, informacji w formie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub opłat wnoszonych konkretnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.
  4. Konsument musi zostać poinformowany o fakcie dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  5. W przypadku, gdy przedsiębiorcy zapewniają dostęp do opinii konsumentów o produktach, powinni oni informować konsumentów, czy ustanowiono procesy i procedury mające zapewnić, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili. Jeżeli ustanowiono takie procesy lub procedury, przedsiębiorcy powinni udzielać informacji na temat sposobu przeprowadzania kontroli i wyraźnie informować konsumentów o tym, jak opinie są przetwarzane, na przykład, czy zamieszcza się wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, czy opinie te są sponsorowane lub czy mają na nie wpływ stosunki umowne z przedsiębiorcą.

Sankcje za naruszenie przepisów Dyrektywy

 

W celu zagwarantowania ochrony konsumentom, przewidziano możliwość nałożenia na przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do wymogów Dyrektywy, wysokich kar. Maksymalna wysokość grzywny za naruszenie przepisów chroniących konsumenta, ustalona została na poziomie co najmniej 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku, gdy informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia przepisów przewidujących możliwość nakładania grzywien, których maksymalna wysokość wynosić będzie nie mniej niż 2 mln euro.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem niezbędnej pomocy prawnej w zakresie dostosowania Państwa platformy do nowych przepisów – zachęcamy do kontaktu. Zespół naszych ekspertów chętnie wspomoże Państwa w tym przedsięwzięciu.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Marcin Błaszyk

Partner, radca prawny