Projekt przepisów ustawy o tzw. „Polskim Ładzie” przewiduje dla przedsiębiorców wiele uciążliwych zmian – znalazły się wśród nich również kwestie związane z opodatkowaniem samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

Sprzedaż aut poleasingowych

 

Jednym z rozwiązań niekorzystnych dla przedsiębiorców są proponowane zmiany w zakresie opodatkowania sprzedaży aut poleasingowych. Dotyczy ono sytuacji, w której przedsiębiorca korzystający z samochodu w leasingu operacyjnym w swojej działalności gospodarczej, wykupuje go do majątku prywatnego za symboliczną kwotę. Następnie może go sprzedać po upływie 6 miesięcy bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, bowiem taki przychód ze sprzedaży mienia prywatnego jest wyłączony z opodatkowania.

 

Po nowelizacji przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, które były wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, mają być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli od ich wycofania z działalności do zbycia nie upłynęło 6 lat. Spowoduje to, iż sprzedaż takiego auta bez podatku PIT będzie możliwa dopiero po 6 latach licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go wycofano z działalności gospodarczej.

 

Obecnie dość powszechną praktyką jest nieodpłatne przekazywanie samochodów poleasingowych po wykupie do majątku prywatnego członkom najbliższej rodziny w formie darowizny w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej. Takie rozwiązanie jest neutralne podatkowo, niezależnie od tego, w jakim terminie od wycofania z działalności dokonano darowizny. Nowelizacje przewidywane w ramach Polskiego Ładu nie spowodują żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych w tym przypadku – zmiany dotyczą bowiem wyłącznie odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.

 

Amortyzacja samochodów początkowo wykorzystywanych do celów prywatnych

 

Polski Ład zakłada również dokonanie zmian w zakresie amortyzacji samochodów używanych. Obecnie samochód osobowy, który został nabyty przez osobę fizyczną i był przez nią wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, po wprowadzeniu do działalności gospodarczej po kilku latach użytkowania, jest amortyzowany tak samo jak nowy środek trwały. Na gruncie obecnych przepisów podatkowych taki pojazd jest ujmowany w ewidencji środków trwałych w momencie przyjęcia do użytkowania według wartości początkowej z dnia nabycia. Wartość ta stanowi podstawę naliczania amortyzacji. Oznacza to, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości „historycznej” pojazdu, a nie od wartości rynkowej.

 

W rzeczywistości jednak, wartość rynkowa pojazdu w momencie przyjęcia do użytkowania jest dużo niższa od ceny nabycia. W związku z tym, rozwiązanie przewiduje, aby na gruncie podatku PIT, amortyzacja takich pojazdów była dokonywana od ich ceny nabycia nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej, czyli od realnej wartości samochodu. W konsekwencji spowoduje to, że podmiot gospodarczy będący podatnikiem PIT do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć niższą kwotę amortyzacji, a w konsekwencji zapłaci wyższy podatek PIT.

 

Przychód podatkowy

 

Niekorzystne zmiany obejmą również pracowników wykorzystujących służbowe samochody osobowe do celów prywatnych. Zgodnie z obecnymi przepisami pracownik uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy w wysokości 250 zł miesięcznie, w przypadku gdy pojemność silnika nie przekracza 1600 m3. Natomiast w przypadku wyższej pojemności przychód ten wynosi 400 zł miesięcznie. Jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych wyłącznie przez część miesiąca, wówczas wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych powyżej kwot.

 

Ustawodawca proponuje, aby wysokość przychodu podatkowego uzależniona była od mocy silnika, a nie od jego pojemności jak to ma miejsce obecnie. W przypadku pojazdów o mocy silnika do 60 kW, a także samochodów elektrycznych lub napędzanych wodorem przychód podatkowy będzie wynosił 250 zł, a w pozostałych przypadkach wyniesie 400 zł. Proponowany w projekcie ustawy próg 60 kW to po przeliczeniu niecałe 82 KM. Obecnie średnia moc silnika samochodu osobowego wynosi ok. 140 KM. Natomiast moc silnika niższą niż 80 KM mają głównie samochody o małych gabarytach oraz niektóre starsze modele. Oznacza, to że w praktyce większość pracowników będzie musiała zapłacić wyższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Projektowane zmiany obejmują tylko pracowników. Członkowie zarządu oraz osoby zatrudnione w ramach umowy B2B nadal nie będą miały możliwości stosowania wskazanych przepisów w przypadku wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości związane z projektem dotyczącym tzw. Polskiego Ładu nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy