Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od rodzaju pozarolniczej działalności, którą prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

KOGO DOTYCZY?

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2022 roku byli opodatkowani:

 • Na zasadach ogólnych;
 • Podatkiem liniowym;
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KOGO NIE DOTYCZY?

 • Opodatkowanych kartą podatkową;
 • Wspólników spółek komandytowych;
 • Wspólników jednoosobowych sp. z o.o.;
 • Twórców i artystów;
 • Osobób współpracujących.

JAK ROZLICZYĆ?

 

PODATEK LINIOWY I SKALA

 • Bierzemy pod uwagę dochody osiągnięte w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku;
 • Przeliczamy roczny dochód-przychód osiągnięty w 2022 roku pomniejszony o poniesione koszty i zapłacone składki społeczne ( jeśli zaliczyliśmy je wcześniej do kosztów nie możemy wziąć ich pod uwagę);
 • Dochód obniżamy o ujemny remanent – jeśli występował.
 1. remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego oznacza to obniżenie dochodu, a tym samym i podstawy wymiaru składki;
 2. remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego dochód przyjmowany do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest powiększany o różnicę remanentów.
 • Wyliczamy wartość składki zdrowotnej:

9% rocznego dochodu na zasadach ogólnych

4,9% rocznego dochodu na podatku liniowym 

 

W przypadku braku dochodu lub jego niewystarczającej wysokości, należy zapłacić minimalna składkę zdrowotną. 

Obliczamy ją za pomocą minimalnego wynagrodzenia w roku 2022 tj. 3250,80. 

Liczymy ją jako 9% minimalnej podstawy rocznej składki zdrowotnej, czyli kwoty 3.6120,00 zł

(12×3010,00 zł).

 

RYCZAŁT

 • Wysokość składki uzależniona jest od przychodu za cały rok 2022;
 • Wzór: liczba miesięcy  x wartość stawki miesięcznej= składka roczna;
 • Roczna składka zdrowotna na ryczałcie dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność przez całe 12 miesięcy, zależna jest od rocznego przychodu:
 1. do  60 tys. zł przychodu: 12 x 335,94 zł, czyli 4031,28 zł;
 2. między 60 tys. zł a 300 tys. zł miesięczna wysokość składki zdrowotnej w roku 2022 wynosiła 559,89. Roczna składka dla przychodów w tym przedziale to więc 6718,68;
 3. powyżej 300 tys. zł – roczna składka wynosi 12 x 1 007,81 zł, czyli 12 093,72 zł.

Ryczałtowiec, który płacił składkę zdrowotną w ciągu roku na podstawie narastających przychodów, musi zdawać sobie sprawę, że z rozliczenia rocznego może wynikać konieczność dopłaty do rocznej składki zdrowotnej.

 

TERMINY

 • do 22 maja dla wszystkich form opodatkowania
 • do 22 maja należy uregulować również niedopłatę, jeśli wynika ona z rozliczenia rocznego składki.

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ ROZLICZENIA?

 • Na deklaracji DRA- dla osób opłacających składkę tylko za siebie;
 • W raporcie imiennym RCA – dla osób opłacających składki również za innych;
 • Rozliczenia dokonuje się w deklaracji za kwiecień 2023 roku;
 • Dane dotyczące rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w bloku XII deklaracji; rozliczeniowej DRA lub bloku III.F raportu imiennego ZUS RCA. 

KOREKTA DEKLARACJI

 

Jeśli zajdzie konieczność korekty deklaracji, należy skorygować w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w zakresie osiągniętego przychodu lub dochodu za dany rok. Należy również poprawić roczne rozliczenie składki zdrowotnej wykazane w dokumentach ZUS DRA/ZUS RCA za kwiecień danego roku. 

 

Taką korektę można złożyć w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin na ich opłacenie.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu