Dnia 19 sierpnia 2021 roku Prezydentowi i Marszałkowi Senatu przekazano ustawę z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem tego aktu celem noweli jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

 

Ustawa wprowadza następujące zmiany, które wejdą w życie z dniem 01.01.2022 roku:

 

Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

 

Po zmianie art. 6 ust. 2, okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia zostanie skrócony do 91 dni. Nie dotyczy to kobiet w ciąży oraz nieobecności spowodowanych gruźlicą.

 

Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

 

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. także ulegnie zmianie. Do okresu zasiłkowego będą wliczane okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie była większa niż 60 dni. W tej sytuacji nie będzie mieć znaczenia rodzaj choroby z wyjątkiem ciąży.

 

Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

 

Po zmianie art. 11 ust. 1a ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu został podniesiony do “80% podstawy wymiaru zasiłku”.

 

Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 

Po zmianie ZUS i płatnicy zasiłków zostaną zrównani co do terminu wypłaty zasiłków chorobowych. Będą mieli tylko 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień na rozpatrzenie wniosku i wyjaśnienie wszystkich ewentualnych wątpliwości.

 

Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców

 

Sejm przyjął, że przedsiębiorcy mogą się ubiegać o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nawet w przypadku opłacenia składek po terminie. Nowe regulacje zakładają, że osoby, które występują o zasiłek, a mają nieopłacone składki mogą go uzyskać po spłacie zadłużenia. Przedsiębiorca ma na spłatę zadłużenia 6 miesięcy.

 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

 

Pracownica będąca w ciąży będzie miała zapewnione świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu w przypadku rozwiązania stosunku pracy, spowodowanego upadłością lub likwidacją firmy bądź śmiercią pracodawcy.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu