Polecamy wywiad z Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz zatytułowany „Ustawa kształtuje gospodarkę leśną, a Lasy mają jej słuchać”, który wczoraj pojawił się w drukowanym oraz internetowym wydaniu Rzeczpospolita.

Rozmowa dotyczy zobowiązań Polski, które powstały w związku z wyrokiem w sprawie lasów, który zapadł w TSUE 2 marca.

Link do artykułu: https://lnkd.in/e98nYpcy