Wysoce prawdopodobne, że pracodawca już wkrótce będzie miał możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).

 

Zgodnie z założeniami projektu, każdy pracownik oraz współpracownik będzie uprawniony do wykonania nieodpłatnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Testy mają być finansowane ze środków publicznych.

 

Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub współpracownika informacji o posiadaniu ważnego negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, chyba że pracownik lub współpracownik przedstawi:

  • informację o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2;
  • certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19.

Osoba, która odmawia przekazania powyższych informacji, traktowana jest na mocy projektu ustawy jako odpowiednio osoba niezaszczepiona przeciwko COVID-19, nieposiadająca statusu ozdrowieńca lub aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Pracodawca w takiej sytuacji będzie uprawniony do delegowania pracownika lub współpracownika do wykonywania obowiązków poza stałym miejscem pracy (praca zdalna) lub tymczasowo do innego rodzaju pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

 

Ponadto, Centrum e-Zdrowia planuje udostępnienie bezpłatnej aplikacji mobilnej (Skaner Certyfikatów COVID), która umożliwi pracodawcom weryfikację w zakładach pracy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub uproszczonego certyfikatu wraz z wizerunkiem osoby.

 

Projekt zakłada, że przedsiębiorstwa zatrudniające do obsługi klientów osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu, z których usług korzystają wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub osoby posiadające negatywny wynik testu, nie będą podlegały ograniczeniom prowadzenia określonych zakresów działalności wprowadzonym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Wskazano także szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez pracowników i współpracowników – określono do kiedy pracodawca może przetwarzać zebrane w tym celu dane osobowe pracowników, a także w jaki sposób obowiązany jest je przechowywać. Podkreślono także konieczność posiadania imiennych upoważnień przez osoby dopuszczone do przetwarzania tych danych w imieniu pracodawcy.

 

Jeśli nasuwają się Państwu jakiekolwiek pytania związane z projektowanym rozwiązaniem, to zachęcamy do kontaktu. Nasz doświadczony zespół z chęcią wesprze Państwa w tym zakresie.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001