Sprawozdanie z konferencji dotyczącej obrotu nieruchomościami rolnymi

 

Dnia 18 stycznia 2024 r. r. odbyła się w formie on line konferencja dotycząca obrotu nieruchomościami rolnymi, którą miałam przyjemność i zaszczyt współorganizować z ramienia Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Radą Izby Notarialnej w Poznaniu, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Krajowym Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Konferencja była kolejnym piątym spotkaniem z cyklu spotkań poświęconym tematyce obrotu nieruchomościami rolnymi (wcześniej odbyły się cztery konferencje w dniach 15 czerwca 2019 r., 20 listopada 2019 r. i 26 listopada 2020 r., 25 listopada 2021). Wszystkie cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. W konferencji wzięło udział około 530 osób z całego kraju. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy oraz praktycy (notariusze, radcy prawni, adwokaci), głos zabierali także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Tematyka obrotu nieruchomościami rolnymi wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród praktyków. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i powiązane z nią akty prawne stwarza trudności interpretacyjne mimo wielu nowelizacji. Coraz częściej mówi się o potrzebie przygotowania nowej regulacji, która lepiej odpowiadałaby na potrzeby rolników.

 

Katarzyna Leśkiewicz

 

W konferencji wzięli udział wyjątkowi uczestnicy:

 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, Kierownik Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Andrzej Rataj, Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu
 • Prof. UW dr hab. Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Małgorzata Muszalska (Krajowa Rada Notarialna)
 • Dr Patryk Bender (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. UW dr hab. Konrad Marciniuk (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. UŚ dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski)
 • Dr Joanna Mikołajczyk (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. UMCS dr hab. Radosław Pastuszko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Kamil Rudol (Polska Akademia Nauk)
 • Prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny