dr Damian Puślecki

Profil na LinkedIn Profil na Linkedin

Prawnik

języki: polski | angielski

Doktor nauk prawnych Damian Puślecki specjalizuje się w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego ubezpieczenia społecznego.

 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Aktualnie adiunkt w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo gospodarcze, prawoznawstwo, prawo pracy, ubezpieczenia, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, międzynarodowe prawo handlowe.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rolnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa socjalnego i ochrony własności intelektualnej.

 

Jego aktualne zainteresowania dotyczą kwestii przedmiotu ochrony ubezpieczenia społecznego, ochrony ex-ante i ex-post, zakresu podmiotowego, katalogu mogących przysługiwać świadczeń oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu podmiotów samozatrudnionych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, rolników i tzw. dwuzawodowców.

 

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów i członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, a także Filistrem Korporacji Akademickiej ROMA.

 

Wybrane publikacje:

  • Puślecki D., (2021) Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego ubezpieczenia społecznego Przegląd Prawa Rolnego nr 2 ISSN 1897-7626, s 237- 253
  • Puślecki D., (2020), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, Przegląd Prawa Rolnego nr 26,2020, ISSN 1897-7626, s. 141-161
  • Puślecki D., (2020) Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17, Przegląd Prawa Rolnego nr 26/2020, ISSN 1897-7626, s. 205-211
  • Puślecki D., (2020), Kwestia ochrony rolnictwa rodzinnego w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego, Przegląd prawno-ekonomiczny nr 50 1/2020, ISSN 1898-2166, s. 55-76

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.