dr Justyna Goździewicz-Biechońska

Prawnik

Doktor nauk prawnych, magister inżynier architekt, posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej; nauczyciel akademicki, wykłada Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.  Specjalizuje się w prawnych aspektach procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym w zagadnieniach prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,  administracyjnych regulacji dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową.

Jej zainteresowania badawcze i praktyką zawodową koncentrują się wokół prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego i prawa ochrony środowiska. Jest autorką publikacji „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”.

Zespół TL Hub