Ministerstwo Finansów, tak jak w roku ubiegłym zdecydowało o przedłużeniu terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku CIT. Krok ten to przychylenie się do postulatów zgłaszanych zarówno przez księgowych, jak i przedsiębiorców obciążonych zmieniającymi się nieustannie regulacjami prawa. Oznacza to, że czas na dopełnienie tego obowiązku został wydłużony o trzy miesiące i upływa z dniem 30 czerwca 2022.

 

Podatnikami podatku CIT są m.in.

  • osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, a także stowarzyszenia,
  • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • spółki komandytowe mające siedzibę, lub zarząd w Polsce.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, który firma uzyskała w danym roku podatkowym zarówno z zysków kapitałowych oraz pozostałych źródeł przychodów.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu