Pod koniec 2020 roku, Polski Fundusz Rozwoju w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, przedstawił założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0. Celem Programu jest pomoc finansowa polskim firmom, które musiały ograniczyć lub całkowicie zawiesić działalność. Pierwsze wnioski o subwencję finansową przyjmowane były z dniem 15 stycznia 2021 roku. Termin składania deklaracji trwał do końca lutego bieżącego roku. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla jej otrzymania. 

 

Warto zwrócić uwagę na Regulamin Tarczy Finansowej PFR 2.0, który jasno określa warunki umorzenia subwencji finansowej. Wyszczególnione zostało:

 

 • utrzymanie tj. nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej, od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 roku. Ponadto wobec przedsiębiorstwa nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 • wykazanie za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku rzeczywistych Kosztów Stałych na podstawie sprawozdań finansowych lub innych dokumentów księgowych;
 • zakaz dokonywania płatności innych niż wynagrodzenie zasadnicze dla Pracownika tj. np. odpraw, nagród, premii;
 • zakaz transferu środków pieniężnych z Programu na rzecz właścicieli lub podmiotów związanych
  z przedsiębiorstwem;
 • zakaz przedpłacania kredytów, leasingów;
 • zakaz akwizycji;
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w bieżącym roku, w mikrofirmach, w porównaniu do 2020 roku;
 • rozliczenie nadwyżki subwencji finansowej w określonym terminie tj. między 31 grudnia 2021 roku
  a 31 stycznia 2022 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu szerszych wyjaśnień, a także kompleksowego wsparcia, jeśli omawiane zagadnienia z zakresu możliwości umorzenia subwencji wzbudzają jakiekolwiek wątpliwości.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu