Polskie PKB w większości wytwarzane jest poprzez najmniejsze podmioty gospodarcze. Mowa tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych – jednych z najprostszych, samodzielnych form prowadzenia działalności.

 

Charakteryzuje się ona częstym brakiem zatrudnienia pracowników, ale nie wyklucza to możliwości przekazywania części spraw np. księgowych, czy kadrowych, innym osobom na zasadzie pełnomocnictwa. 

 

Do głównych cech jednoosobowej działalności gospodarczej należą:

 • proste otwarcie firmy – wystarczy wpis w CEIDG;
 • w każdej chwili działalność tą można zawiesić bądź definitywnie zlikwidować;
 • brak jakichkolwiek wymogów tworzenia kapitału firmy;
 • zdecydowanie niskie koszty obsługi księgowej, w związku z ograniczonymi obowiązkami np. sprawozdawczymi;
 • działalność ta jest nastawiona na zysk oraz ma charakter ciągły;
 • przedsiębiorca prowadząc działalność musi wybrać, czy chce być podatnikiem VAT – korzyścią dla podatników VAT jest możliwość odliczania podatku naliczonego związanego z zakupami.

Przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą posiada spory wybór form opodatkowania swojej działalności. Mianowicie można wyróżnić:

 • podatek liniowy;
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
 • ryczałt ewidencjonowany;
 • karta podatkowa.

Przedsiębiorca, który chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez rejestracji w CEIDG powinien spełnić jeden z poniższych warunków: 

 • osoba ta w ostatnich 5 latach nie powinna prowadzić działalności gospodarczej;
 • przychody z tej działalności nie powinny przekraczać 50% kwoty min. wynagrodzenia w każdym miesiącu.

Taka niezarejestrowana działalność daje przedsiębiorcy pewne korzyści. Pierwszym plusem takiej działalności jest możliwość niezgłaszania firmy w urzędzie skarbowym, CEIDG oraz GUSie. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS, zaliczek na podatek. 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami działu księgowego, z którymi mogą Państwo skonsultować każdą problematyczną kwestię.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu