Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia. Pojawiają się dwa zupełnie nowe kody, a siedem dotąd istniejących ulega modyfikacji.

 

ZUS informuje, że nowe kody tytułów ubezpieczenia obejmują następujące grupy osób:

  1. ubezpieczonych niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie mających obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne– ich nowy kod to: 09 42;
  2. studentów i doktorantów kształcących się w Polsce, absolwentów na obowiązkowym stażuw  naszym kraju oraz uczestników kursów języka polskiego lub kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim – ich nowy kod to: 18 23

 

Wprowadzone są również nowe kody rodzaju i świadczenia przerwy obejmujące urlop opiekuńczy, zasiłek macierzyński czy wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, między innymi nowy kod dla urlopu opiekuńczego tj. 131.

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu