W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny projekt bardzo rozbudowanych zmian w systemie podatkowym, będący częścią większego programu określonego jako nowy „Polski Ład”. Obecnie trwają konsultacje społeczne związane z przedstawionym projektem, które mają zakończyć się do 30 sierpnia bieżącego roku. Proponowane zmiany w wielu aspektach okazały się mocno kontrowersyjne, w szczególności po zestawieniu ich z oficjalnym przekazem medialnym Ministerstwa, określającym planowane zmiany „podatkowym fair play” oraz informującym o największej od lat obniżce podatków.

 

Jednym z tematów budzących największe zastrzeżenia są planowane zmiany w zakresie kalkulacji składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz brak prawa do jej częściowego odliczenia od podatku, w odniesieniu do przedsiębiorców, osób współpracujących na zasadach B2B, czy też członów zarządów otrzymujących wynagrodzenie na podstawie powołania. Proponowane zmiany, jeśli wejdą w życie, oznaczają de facto dla tych podatników podniesienie stawki podatku dochodowego o 7,75% lub 9%.

 

Wynagrodzenie członka zarządu objęte składką zdrowotną

 

Obecnie wypłata wynagrodzenia na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o  powołaniu danej osoby do zarządu nie jest samodzielnym tytułem do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety jednym z pomysłów przedstawionych w projekcie (o którym nie było nota bene wcześniej żadnych sygnałów) jest objęcie składką zdrowotną członków zarządu powołanych uchwałą. Wystąpi  dla nich obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym składki tej nie będzie można odliczyć od podatku dochodowego. Proponowane rozwiązanie już teraz odbija się szerokim echem w środowisku biznesowym i wywołuje kontestację, tym bardziej, że za podstawę obliczenia składki będzie uznana kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu wyniesie zatem 26% (17% + 9%) lub 41% (32% + 9%).

 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na nowych zasadach

 

W bieżącym roku przedsiębiorcy, niezależnie od dochodów, płacą stałą składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł, z czego 328,78 zł można było odliczyć od podatku. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami od przyszłego roku składka zdrowotna ciągle wynosić będzie 9%, liczona już jednak będzie od rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. Dodatkowo przedsiębiorcy nie unikną jej również w przypadku wystąpienia straty, ponieważ w takim przypadku podstawą jej kalkulacji będzie wartość ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście kwota zapłaconej składki zdrowotnej nie będzie już podlegała odliczeniu od podatku w żadnej części.

 

Proponowane rozwiązanie skutkuje zatem znacznym zwiększeniem obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, stawka 19% zostanie utrzymana na obecnym poziomie, jednak z uwagi na planowane zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej  efektywna stawka podatku wyniesie aż 28%, a to podwyżka o prawie 50%.

 

W nieco lepszej sytuacji będą drobni przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych. Polski Ład wprowadza bowiem pewne udogodnienia, takie jak podwyżkę kwoty wolnej do 30 000 zł oraz zmianę wysokości progu podatkowego z 85  528 zł na 120 000 zł rocznego dochodu.

 

Podatnicy, którzy rozliczają się kartą podatkową będą zobowiązani płacić składkę zdrowotną w wysokości 9%, jednak od średniego wynagrodzenia, natomiast dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przewidziano, że składka zdrowotna będzie wynosić 1/3 kwoty należnego podatku.

Tym samym, kwestia wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców będzie zróżnicowana w  zależności od wybranej formy opodatkowania. Jest jednak jeden wspólny element –likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co w każdym przypadku skutkuje znacznym podwyższeniem obciążeń publicznoprawnych.

 

W kwestii podejmowanych przez ustawodawcę działań w ramach programu „Polski Ład”
– będziemy informować Państwa na bieżąco. W kolejnych alertach podatkowych, przybliżymy Państwu także pozostałe z kluczowych założeń Polskiego Ładu. Oczywiście w przypadku rodzących się obecnie pytań bądź wątpliwości we wszelkich kwestiach podatkowych, zapraszamy Państwa uprzejmie do kontaktu.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy