Dnia 24 grudnia 2020 r. uzgodniono ostatecznie postanowienia długo wyczekiwanej umowy
o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanej dalej „umową”). Umowa ta od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. stosowana będzie tymczasowo, aż do założonego momentu dopełnienia wszelkich wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych przez UE i Wielką Brytanię. To na jej mocy odbywać się będzie odtąd wymiana handlowa oraz wykonywanie usług transportowych w relacji UE-Wielka Brytania.

 

Nowe warunki dotyczące ceł

W efekcie zawarcia umowy, do towarów przewożonych pomiędzy UE i Wielką Brytanią będą stosowane stawki celne 0%, a także uproszczenia dotyczące wzajemnej wymiany handlowej. Należy jednak zaznaczyć, że w celu skorzystania z zerowych stawek konieczne będzie dopełnienie formalności celnych związanych z przewozem towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią, ponadto udokumentowanie pochodzenia celnego towarów, a także rozliczanie VAT (a niekiedy akcyzy) na zasadach dedykowanych dla importu lub eksportu.

 

VAT i akcyza a eksport i import

Po zakończeniu okresu przejściowego związanego z Brexitem, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów stanowią już eksport, a wewnątrzwspólnotowe nabycia – import towarów. Rozliczanie VAT będzie co do zasady dokonywane w kraju UE, do którego docelowo importowane będą towary
z Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do eksportu towarów do Zjednoczonego Królestwa, znajdzie zastosowane zerowa stawka VAT w UE, ale w ramach przywozu do Wielkiej Brytaniitowary będą podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT. Przywóz wyrobów akcyzowych również będzie traktowany jak import, jednak co istotne – by objąć wyroby tego typu tzw. procedurą zawieszenia poboru akcyzy, konieczne będzie skorzystanie z instytucji zarejestrowanego wysyłającego przy dopuszczeniu do obrotu.

 

Zwrot VAT 

Innym z następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, jest zmiana zasad występowania o zwrot VAT od zakupów dokonanych w Wielkiej Brytanii przez podatnika z UE lub dokonanych w krajach Unii przez podatnika brytyjskiego. Traci bowiem obowiązywanie dotychczasowa ujednolicona procedura
i możliwość składania wniosku za pośrednictwem państwa siedziby. Od tego momentu zwrot VAT podlegał będzie zasadom właściwym obecnie dla podmiotów z krajów trzecich, czyli przede wszystkim w oparciu o zasadę wzajemności.

 

Sprzedaż towarów konsumentom

Jedną z ważniejszych zmian w następstwie Brexitu, jest również koniec obowiązywania progów dla sprzedaży wysyłkowej, które dotychczas umożliwiały uniknięcie rejestracji w Wielkiej Brytanii
i opodatkowanie dostaw polskim VAT. Jeżeli sprzedaż będzie realizowana za pośrednictwem platformy internetowej, którą prowadzi podmiot trzeci – to na jej operatorze spocznie odpowiedzialność z tytułu rozliczenia VAT od sprzedaży do konsumenta. Niezależnie jednak od zasad, jakie obowiązują w Wielkiej Brytanii, sprzedawca powinien zadeklarować w Polsce eksport towarów. Jak bowiem wspomniano, możliwość zastosowania stawki 0% będzie powiązana
z koniecznością uzyskania dokumentów celnych potwierdzających wywóz.

 

Negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia były niezwykle trudne, bowiem postanowienia umowy stanowią o przejściu do nowego reżimu prawnego w relacjach UE-Wielka Brytania. Mając na uwadze, iż znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości – w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zrodzonych po niniejszej lekturze, uprzejmie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy