Oddelegowanie a podróż służbowa

 

Z oddelegowaniem mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca wyśle pracownika do wykonywania pracy na określony czas do miejscowości innej niż wskazana w umowie o pracę, co wiąże się ze zmianą wskazanego w umowie miejsca wykonywania pracy. Zaś podróż służbowa jest to podróż, którą pracownik odbywa na zlecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy. Formalną podstawą podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego, które wydaje pracodawca. Określa ono datę, miejsce oraz cel danego wyjazdu.

 

Delegacje krajowe- regulacje prawne

 

Dieta – jest to kwota na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Obecnie wysokość pełnej diety krajowej wynosi 30 zł. Nalicza się ją od momentu rozpoczęcia podróży do jej zakończenia. Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety krajowej, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej stawce, a za każdą rozpoczętą: do 8 godzin – połowa diety, ponad 8 godzin – dieta w pełnej wysokości.

 

Nocleg – przepisy dotyczące podróży służbowych przewidują dla pracownika zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie, jeśli jest ono potwierdzone rachunkiem / fakturą. W przypadku braku dokumentu, pracownikowi należy się ryczałt za nocleg w wysokości 150% wartości diety, czyli 45 zł. Ryczałt jest należny pracownikowi, gdy pracodawca nie zapewnia noclegów w czasie trwania podróży oraz nocleg trwał minimum 6 godzin między godzinami 21:00 a 7:00 rano.

 

Koszty transportu – pracodawca określa środek transportu, jakim będzie się poruszał pracownik podczas podróży służbowej. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie przedstawionych przez pracownika dokumentów. W przypadku ich braku przysługuje mu ryczałt za dojazd, 20% diety krajowej, czyli 6 zł za każdą rozpoczętą dobę. Ryczałt oczywiście przysługuje jedynie w sytuacji, gdy pracownik poniósł jakiekolwiek koszty dojazdu.

Jest również możliwość podróży służbowej prywatnym środkiem transportu. Wtedy zwrot kosztów podróży odbywa się na podstawie przebytych kilometrów oraz odgórnie ustalonej stawki na każdy rodzaj transportu i pojemność silnika.

 

Inne należności – do pozostałych należności mogą należeć koszty parkingu, przejazdy za autostradę, czy bilety wstępu, jednak one również muszą zostać właściwie udokumentowane oraz przedstawione w rozliczeniu podróży służbowej.

 

Pracownikowi przysługuje również zaliczka na przewidywane koszty podróży służbowej. Pracownik do 14 dni po powrocie jest zobowiązany do rozliczenia się z zaliczki i przedstawienia szczegółowych wydatków wyjazdu.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości związane z rozliczeniem delegacji krajowej z chęcią udzielimy odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu