Polski Rząd w celu walki z wysoką inflacją przygotował pakiet rozwiązań mających na celu złagodzenie jej skutków i obniżenia jej kosztów dla Polaków. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

 

Tarcza antyinflacyjna 1.0

 

Zmiany w podatku akcyzowym

 • Czasowa obniżka stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG (od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.).
 • Zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. (zwolnieniem objęta będzie sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym).
 • Obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniesie – z poziomu 5,00 zł/MWh do 4,60 zł/MWh dla pozostałych odbiorców, (nie dotyczy to górnictwa węgla kamiennego oraz produkcji koksu, gdzie akcyza się nie zmienia i wynosi 3 zł za MWh).
 • Obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż paliw, czytelnej informacji o obowiązującej obniżce akcyzy oraz wyłączeniu sprzedaży detalicznej paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Co więcej, Rada Ministrów może, w drodze obwieszczenia, ogłosić wzór tego rodzaju informacji.

Podatek od towarów i usług

 • Obniżenie stawek VAT w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. z poziomu 23% do:
 • 5% na energię elektryczną;
 • 8% na gaz ziemny i energię cieplną (tzw. ciepło systemowe – ogrzewanie z kaloryferów).

Obniżka stawki VAT obejmuje wszystkie dostawy, których przedmiotem są gaz ziemny, energia elektryczna i energia cieplna niezależnie od statusu odbiorcy. Oznacza to, że oprócz gospodarstw domowych, z obniżki skorzystają więc także przedsiębiorcy. Co istotne obniżka VAT nie dotyczy gazu LPG. Podobnie jak w przypadku akcyzy, sprzedawca będzie zobowiązany do umieszczenia w lokalu, w którym dokonuje sprzedaży czytelnej informacji o zastosowaniu obniżonych stawek.

 • Przedłużenie możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia – do dnia odwołania stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (wcześniej preferencje miały obowiązywać jedynie do 31.12.2021 r.).

Podatek od sprzedaży detalicznej

 • Wyłączenie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliw (benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych).

Dodatek osłonowy

 

Zdaniem rządu kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności oraz zagrożenie ubóstwem energetycznym jest wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego. Wsparciem finansowym ma zostać objętych 7 mln gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku jest od źródła ogrzewania oraz wysokości dochodów i może wynieść od 20 zł do 1437 zł rocznie dla gospodarstwa domowego. Dodatek będzie  przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, wówczas kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 31 stycznia w urzędzie gminy, a osoby, które nie zdążą tego zrobić w styczniu będą miały taką możliwość do 31 października 2022 roku.

 

Tarcza antyinflacyjna 2.0

 

W ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. zostały obniżone stawki VAT do poziomu:

 • 0% stawka VAT na:
  • podstawowe produkty żywnościowe (dotychczas objęte stawką 5%);
  • środki poprawiające właściwości gleby, nawozy i środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą (obniżenie ze stawki 8%);
  • gaz ziemny (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.);
 • 5% stawka VAT na:
  • energię elektryczną (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.);
  • energię cieplną (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.);
 • 8% stawka VAT na paliwa (benzyny silnikowe, oleje napędowe, biokomponenty stanowiących samoistne paliwa, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych).

 

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, iż zmiany w przepisach VAT powodują wygaśnięcie Wiążących Informacji Stawkowych wydanych dla towarów, dla których tarcza antyinflacyjna 2.0 obniża stawki VAT.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami wprowadzanymi w ramach tarcz antyinflacyjnych zachęcamy do kontaktu. O wszystkich zmianach w prawie będzie Państwa informować na bieżąco.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy