W ubiegłym tygodniu zostało podpisane zarówno rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (dalej jako: „rozporządzenie w sprawie umorzonych subwencji PFR”), jak i rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień” (dalej jako: „rozporządzenie w sprawie nagród z loterii szczepionkowej”).

 

Umorzone subwencje PFR

 

Jako forma pomocy będąca elementem strategii walki z pandemią COVID-19, zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., stosownie do postanowień rozporządzenia w sprawie umorzonych subwencji PFR. Przy czym, warto dodać, iż w oficjalnym komunikacie resortu finansów wskazano, że wydatki, które pokryte zostały środkami z subwencji nadal będą mogły podlegać zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Adresatami rozwiązania wprowadzonego rozporządzeniem w sprawie umorzonych subwencji PFR są natomiast przedsiębiorcy jako beneficjenci wsparcia od PFR w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji co do zasady stanowi przychód podatkowy.

 

Nagrody z loterii szczepionkowej

 

Równolegle, z uwagi na działania w obszarze promocji szczepień przeciw COVID-19, Ministerstwo Finansów zdecydowało o zaniechaniu poboru podatku od nagród przyznanych w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień. Na mocy rozporządzenia w sprawie nagród z loterii szczepionkowej, zwolnione z opodatkowania zostaną nagrody otrzymane w loterii o wartości przekraczającej kwotę 2 280 zł, podczas gdy rozwiązanie zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku jednorazowe wygrane w loteriach promocyjnych o wartości nieprzekraczającej wskazanej kwoty. Tym samym, wszystkie nagrody pochodzące z Loterii Narodowego Programu Szczepień będą zwolnione z opodatkowania.

 

W przypadku rodzących się obecnie pytań i wątpliwości w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych bądź prawnych, jak i we wszelkich kwestiach podatkowych – zachęcamy Państwa do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy