Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: ,,NSA”) 24 lutego 2021 roku wydał korzystny dla podatników wyrok o sygn. akt I FSK 126/20, w którym orzekł, iż przenoszenie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe się nie przedawnia.

 

Możliwość przeniesienia nadwyżki VAT 

 

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym podatnicy mogą wystąpić
o zwrot nadwyżki lub przenieść powstałą nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy. W praktyce gospodarczej, podatnicy dość często korzystają z tej drugiej możliwości na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorca spodziewa się, iż w kolejnym okresie rozliczeniowym kwota podatku VAT należnego będzie wyższa od kwoty podatku naliczonego. W ten sposób podatnik może zmniejszyć swoje przyszłe zobowiązanie podatkowe.

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

 

Wątpliwości pojawiły się z ustaleniem, jak długo można przenosić na kolejny okres rozliczeniowy jedną nadwyżkę, czyli czy można dokonywać rolowania tej samej kwoty w nieskończoność. W przepisach podatkowych nie zostały bowiem określone terminy na przenoszenie nadwyżek VAT na kolejne okresy rozliczeniowe. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się
z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Kwestią sporną było ustalenie, czy termin ten odnosi się również do przenoszenia nadwyżki VAT.

 

Dotychczasowe stanowisko sądów i organów podatków

 

Dotychczas korzystne dla podatników stanowisko prezentowały organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Uznawały one, iż nadwyżka wykazywana w bieżącej deklaracji nie ulega przedawnieniu, gdyż jest nadwyżką z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że po przeniesieniu na kolejny miesiąc rozliczeniowy staje się ona nową nadwyżką (np. z 04.11.2019 r. o sygn. 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM lub z 04.10.2019 r. o sygn. 0114-KDIP1-1.4012.436.2019.1.IZ).

 

Odmienne stanowisko prezentowały niektóre sądy. W orzeczeniu z 14 stycznia 2020 r., o sygn. akt I FSK 685/19 NSA uznał, iż termin przedawnienia ogranicza w czasie możliwość przenoszenia na kolejne okresy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Wyrok ten zapadł jednak w nieco innym stanie faktycznym – dotyczył podatniczki, która wygenerowała nadwyżkę VAT, a następnie przez 7 lat przenosiła ją na kolejne okresy rozliczeniowe, w których nie wykazywała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu. 

 

Korzyści dla podatników

 

We wspomnianym na wstępie orzeczeniu NSA stwierdził że, mimo iż po upływie pięciu lat organy podatkowe nie mogą kwestionować wysokości nadwyżki podatku VAT, to podatnik nadal ma prawo dokonywać jej przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe. Zdaniem NSA organ podatkowy, nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia VAT, w sytuacji, gdy doszło do czynności opodatkowanej, a skuteczność przeniesienia nadwyżki w kolejnych okresach rozliczeniowych nie została w sposób należyty, przed upływem terminu przedawnienia zakwestionowana przez organy podatkowe.

 

W konsekwencji oznacza to, że podatnik będzie mógł wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego wykazanego w bieżącej deklaracji, powstałej w okresach, które uległy przedawnieniu.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości związane z rozliczaniem podatku VAT nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy