Naturalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT przedmiotowo lub podmiotowo jest konieczność wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż. Jedna z wątpliwości, która może pojawić się przy tworzeniu takiego dokumentu dotyczy oznaczenia na fakturze odpowiedniej podstawy prawnej, która daje prawo do zwolnienia z VAT.

 

Przepis mówiący o obowiązku wskazania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia to art. 106e ust. 1 pkt 19 Ustawy o podatku od towarów i usług. W przepisie tym można znaleźć informacje o podmiotach, które mają obowiązek umieszczania podstawy zwolnienia na fakturze. Są to przedsiębiorcy zwolnieni od podatku ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1), ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3) oraz ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży (art. 113 ust. 1 i 9).

 

Jednak w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT podmiotowo – ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży, który aktualnie wynosi 200 000 zł rocznie, należy również wziąć pod uwagę Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. W tym rozporządzeniu w rozdziale 2, par. 3 pkt 3 znajduje się informacja na temat elementów, które muszą znaleźć się na fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę zwolnionego podmiotowo. Wśród tych elementów nie ma podstawy zwolnienia, dlatego przedsiębiorcy zwolnieni na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług mogą pominąć ten element przy wystawianiu faktury.

 

Podsumowując, podmioty zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 mają obowiązek każdorazowego uwzględniania podstawy zwolnienia z VAT w treści faktury. Natomiast jeżeli zwolnienie następuje na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 to wystawiana faktura nie musi zawierać tego elementu.

 

Jeżeli prowadząc działalność gospodarczą jako podmiot zwolniony z podatku VAT pojawią się u Państwa wątpliwości związane z wystawianiem faktury sprzedażowej, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu