Jeśli otrzymaliście Państwo w ostatnim czasie pismo z Urzędu Patentowego RP, to rekomendujemy zachowanie wzmożonej czujności.

 

Dane dotyczące udzielonych praw ochronnych są jawne, a co za tym idzie mogą one zostać wykorzystane przez oszustów, na przykład do próby wyłudzenia pieniędzy.

 

Szereg naszych Klientów otrzymało w ostatnim czasie pisma wzywające do uiszczenia opłaty za ochronę znaków towarowych z Urzędu Patentowego RP (UPRP). Słusznie zwrócili się oni do nas z prośbą o potwierdzenie autentyczności tych dokumentów – jak się okazało były one fałszywe. Pochodzą od oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy RP, próbujących wyłudzać opłaty za ochronę znaków towarowych za pomocą pism do złudzenia przypominających decyzje lub wezwania ze strony Urzędu Patentowego RP. 

 

W praktyce takie sfałszowane decyzje bardzo trudno odróżnić od oryginalnych. Pisma przesyłane są przez oszustów pocztą tradycyjną. Z ich treści wynika, że nieuiszczenie opłaty na wskazany rachunek bankowy (najczęściej niemiecki) we wskazanym terminie, będzie skutkować wygaśnięciem prawa ochronnego. W ten sposób oszuści wzbudzają nerwowość, powodują pośpieszne działanie, a co za tym idzie nieuważność i w efekcie utratę pieniędzy.

 

Jak reagować?

 

Zalecamy, aby po otrzymaniu pisma budzącego wątpliwości nie przelewać środków. Ustalenie, że pismo było próbą oszustwa po wykonaniu przelewu w praktyce oznacza bezpowrotną utratę pieniędzy. W razie otrzymania pisma zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Fałszywe pisma nie tylko z Urzędu Patentowego RP

 

Co ważne, oszuści podszywają się nie tylko pod Urząd Patentowy RP. Fałszowane są także pisma Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej. W każdym z wypadków otrzymania przez Państwa korespondencji pochodzącej od tych organów (faktycznie lub rzekomo), polecamy dokonać weryfikacji wiarygodności z naszym udziałem.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Rekomendujemy, aby z uwagi na dużą aktywność oszustów, każde pismo konsultować z Kancelarią i nie ryzykować bezpowrotnej utraty środków. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie we wspieraniu Klientów w toku rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych na obszarach Polski, Unii Europejskiej oraz w procedurze międzynarodowej jesteśmy w stanie skutecznie zidentyfikować fałszywe pisma.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001