W ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” – strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej jako jedną z wielu inicjatyw zainicjowano projekt „Nowego europejskiego Bauhausu”. Projekt przewiduje umożliwienie współpracy zainteresowanym podmiotom pracującym nad innowacyjnymi, ekologicznymi projektami architektonicznymi. Dla najbardziej inspirujących, godnych naśladowania projektów startujących w planowanym Konkursie Komisji Europejskiej przewidziano nagrody finansowe.

 

Podstawowym założeniem Projektu jest długofalowa perspektywa zakładająca osiągnięcie ładu przestrzennego, opartego na infrastrukturze przyjaznej środowisku. 

 

Pierwsza faza projektowa obejmuje zbieranie pomysłów i przykładów do lata 2021 roku. Obecnie każda zainteresowana organizacja, jak i podmioty indywidualne mogą przystąpić do projektu (wystarczy zgłosić się poprzez: https://europa.eu/new-european-bauhaus/partners-0/call-partnerships_en).

 

Na stronie unijnej przeczytać można, że inicjatywa wymaga wsparcia organizacji i innych podmiotów w całej UE, które mogą stać się „partnerami nowego europejskiego Bauhausu”. Partnerzy działać będą jako promotorzy, menedżerowie społeczności, rady arbitrażowe i główni rozmówcy przez cały czas rozwoju inicjatywy. Co do zasady preferowane jest uczestnictwo organizacji w projekcie, choć indywidualni partnerzy również mogą zostać dopuszczeni.

 

Już wiosną startować ma pierwsza edycja konkursu na najlepsze projekty. W ramach tej fazy wyklaryfikować się mają ramy wsparcia UE, zaproszenie do składania wniosków pilotażowych. Przewidziane są także nagrody specjalne za doskonałe przykłady, które przyznawane mają być latem. 

 

Druga faza realizacji przewiduje nawiązywanie kontaktów i dzielenie się wiedzą od września 2021 r. Będzie to etap tworzenia i zarazem wdrażania nowych projektów. Kolejna faza ma umożliwić rozpowszechnianie projektu: wdrażanie pomysłów i nowych działań w Europie i poza nią, co planowane jest od stycznia 2023 r.

 

Wedle przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuly Von der Leyen „nowy europejski ruch Bauhaus ma być pomostem między światem nauki i technologii a światem sztuki i kultury… chodzi o nową estetykę Europejskiego Zielonego Ładu, łączącą dobry design ze zrównoważonym rozwojem”. Dla wielu przedsięwzięć postrzeganych przez środowisko budowlane jako niszowe projekt Bauhausu okazać się może pomocny w zdobywaniu potrzebnego know-how. Nie wspominając już o formach wsparcia jakim z całą pewnością będą planowane nagrody. 

 

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa zagospodarowania przestrzeni, czy prawem budowlanym. Zapraszamy do kontaktu. 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny