Spółka cywilna to spółka nieposiadająca osobowości prawnej i podlega pod prawo cywilne. Do jej utworzenia wystarczy zawrzeć umowę pomiędzy wspólnikami, którzy stają się wtedy zobowiązani do rozliczania się z uzyskanych dochodów spółki zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Przychody wraz z kosztami ich uzyskania stanowią dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej który podlega opodatkowaniu i od którego w trakcie roku podatnik ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Wspólnicy muszą obliczać dochód proporcjonalnie do udziału w zysku, który – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej – jest równy dla wszystkich wspólników. 

 

Spółki cywilne mają najwięcej możliwych form opodatkowania do wyboru. Są to formy przewidziane ustawą o PIT, czyli na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, oraz formy zryczałtowane, czyli ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Jeśli wspólnicy zdecydują się opodatkować swoje dochody według ustawy o PIT, to każdy osobno może wybrać, czy będzie się rozliczał na zasadach ogólnych, czy za pomocą podatku liniowego. Jeżeli jednak wspólnicy będą chcieli rozliczać się formami zryczałtowanymi, to wszyscy wspólnicy spółki muszą wybrać taką samą formę. Jeśli doszłoby do sytuacji, gdy jeden ze wspólników zgłosiłby wybór formy zryczałtowanej bez porozumienia z innymi wspólnikami, to zgłoszenie to będzie nieważne.

 

Polskie prawo nie zabrania swoim obywatelom uzyskiwania dochodu z wielu źródeł. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą równocześnie być wspólnikiem w spółce cywilnej i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Przychody z obydwu źródeł traktuje się jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby w takiej sytuacji są zobowiązane do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy obliczony z obu form działalności jednocześnie. 

 

Spółka cywilna może też zatrudnić jednego ze wspólników na podstawie umowy o pracę, jeżeli jego obowiązki będą wykraczać poza prowadzenie spraw spółki i/lub jej reprezentowanie, czyli przedmiotem umowy nie mogą być obowiązki wspólnika. Taka osoba może natomiast świadczyć profesjonalne usługi na rzecz spółki np. księgowe czy informatyczne. Nie może on jednak być sam sobie szefem, więc musi pracować pod czyimś nadzorem (przykładowo – innego wspólnika). Wynagrodzenie wspólnika spółki cywilnej zatrudnionego w niej na umowę o pracę będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu wyłącznie dla pozostałych wspólników, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki. 

 

Jeżeli stoją Państwo przed podjęciem decyzji, co do rodzaju opodatkowania dla prowadzonej działalności w ramach spółki cywilnej, to zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy doradzą w wyborze najkorzystniejszej dla Państwa opcji. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu