Kryptowaluty to aspekt wciąż budzący sporo wątpliwości u podatników. W lipcu br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) rozstrzygnął jedną z nich na korzyść zainteresowanej, wydając pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego na jej wniosek (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.112.2022.4.MZ). Stanowisko DKIS to z kolei dobra informacja dla wszystkich tych, którzy rozważają udzielenie pożyczki w walucie wirtualnej.

 

Wątpliwości wnioskodawczyni

Zainteresowana wskazała w treści swego wniosku, że zamierza zawrzeć umowę pożyczki z osobą fizyczną bądź przedsiębiorcą, w której będzie pełnić rolę pożyczkobiorcy. Wartość zobowiązania miałaby zostać natomiast określona nie w walucie fiducjarnej, lecz w kryptowalucie. W związku z tym, skierowała do DKIS następujące pytania:

  • Czy umowa pożyczki zawarta w kryptowalucie podlega opodatkowaniu PCC?
  • Czy zawarcie umowy powinno zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego, a jeśli tak to w jakim terminie i na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia?
  • W przypadku wystąpienia opodatkowania PCC, jaka jest podstawa opodatkowania i w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy i kogo obciąża?

Przepisy prawne

Wnioskodawczyni w złożonym wniosku o wydanie interpretacji zwróciła uwagę, iż w świetle art. 1 ust. 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Dalej wskazała, iż na gruncie tej ustawy, waluty wirtualne traktowane są jako prawo majątkowe, przez które rozumieć należy prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem, charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, a mianowicie:

  • działalnością (mogą być przedmiotem obrotu),
  • posiadaniem określonej wartości majątkowej.

W związku zaś z powyższym, zainteresowana wywodziła, że zawarcie umowy pożyczki w kryptowalucie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W końcu – jak wynikało z przepisów – waluta wirtualna klasyfikowana jest jako prawo majątkowe.

 

Co na to DKIS?

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawczyni w przedmiocie braku opodatkowania ww. umowy podatkiem PCC za prawidłowe. Wskazał, iż do kategorii praw majątkowych zalicza się te uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy a stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać – albo –  z których można czerpać korzyści. Organ podkreślił przy tym w sposób wyraźny, że kryptowaluty nie są ani pieniędzmi, ani rzeczami oznaczonymi co do gatunku. Następnie DKIS wskazał zainteresowanej, iż nie powstanie obowiązek zgłoszenia umowy pożyczki w kryptowalucie do urzędu skarbowego, ponieważ w analizowanej sytuacji nie doszło w ogóle do powstania obowiązku podatkowego na gruncie PCC. Tym samym i rozważania w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych stały się zbędne.

 

Konieczna ostrożność

Omówiona interpretacja wskazuje, że czynności zawarcia umowy pożyczki określonej w walucie wirtualnej – korzystnie dla zainteresowanych – pozostają poza zakresem PCC. Nie należy jednak zapominać, że wiele innych aspektów związanych z walutami wirtualnymi może rzutować na podatki dochodowe, VAT oraz wspomniane PCC.

 

Jeśli zatem inne aspekty dotyczące kryptowalut budzą Państwa wątpliwości i pociągają za sobą szereg pytań – zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie zapewnią kompleksowe i fachowe doradztwo na każdym etapie podejmowanych działań i transakcji.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy