Przypominamy, że dzisiaj mija termin na złożenie wniosku o ponowne przeliczenie zasiłku macierzyńskiego.

 

W nowelizacji Kodeksu Pracy z dnia 26 kwietnia 2023 roku wprowadzono wyższy zasiłek macierzyński, który wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

 

Na wniosek matki zasiłek może wynosić 81,5% przez cały okres jego pobierania. Wniosek taki należy złożyć do 21 dni po porodzie.

 

Dodatkowo, do 17 maja 2023r. można złożyć wniosek do pracodawcy jeśli jest płatnikiem zasiłków lub do ZUS (na wniosku elektronicznym POG), o ponowne przeliczenie zasiłku macierzyńskiego, aby otrzymać je w wyższej kwocie. Dotyczy to matek, które na dzień 26 kwietnia pobierały już świadczenie.  

 

Zobacz również:

Księgowość

Kadry

Płace

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu