Estoński CIT to sposób opodatkowania, który minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenia odrębnej rachunkowości. Wybór tej formy opodatkowania jest dobrowolny, ale wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności, a precyzyjniej – przygotowania korekty wstępnej (CIT-KW). To dodatkowa informacja załączana do CIT-8 za rok podatkowy, który poprzedza pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat CIT-KW i kiedy należy złożyć korektę wstępną.

 

CIT-KW: kto składa korektę wstępną?

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 CIT podatnik, który podejmie decyzję o wejściu w CIT estoński, ma obowiązek sporządzenia tzw. korekty wstępnej w celu ujednolicenia rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych. CIT-KW zawiera informacje o różnicach w przychodach i kosztach, wynikających z ich odmiennej klasyfikacji dla celów prawa podatkowego i prawa bilansowego, oraz podatku należnym. Dochód, uzyskany w wyniku wykazanych rozbieżności, podlega opodatkowaniu podstawową stawką CIT. Korekta wstępna powinna zostać sporządzana oraz złożona przez podatników podatku dochodowego do właściwego organu podatkowego.

Uwaga! 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany regulują kwestię wygasania całości zobowiązania z tytułu korekty wstępnej. Nie podlega dyskusji, że obowiązek zapłaty podatku należnego powstaje, gdy podatnik zrezygnuje z estońskiego CIT-u wcześniej niż po 4 latach. W przypadku stosowania estońskiego CIT-u w sposób nieprzerwany przez 4 lata zobowiązanie podatkowe wygasa w całości.

Sprawdź także: Estoński CIT: potrącenia przy zaliczkach na dywidendę

 

CIT/KW – do kiedy złożyć? Terminy

Korektę wstępną składa się w formie załącznika do zeznania rocznego CIT-8 składanego za ostatni rok podatkowy poprzedzający przejście na ryczałt od dochodów spółek. Jeżeli spółka rozliczała się w roku 2022 podatkiem dochodowym od osób prawnych i od 2023 chce przejść na CIT estoński to:

  1. do dnia 31 stycznia powinna złożyć zawiadomienie o tym wyborze do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
  2. do dnia 31 marca powinna złożyć CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-KW,

Sprawdź też: O czym należy pamiętać, sporządzając CIT-8?

 

Co zawiera korekta wstępna CIT KW?

Korekta wstępna zawiera informacje o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz o podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Jej celem jest wyeliminowanie różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym. Korekta służy także do ustalenia podatku należnego z tego tytułu, czego efektem jest brak:

  • podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,
  • podwójnego odliczenia tych samych kosztów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

Jeżeli wynikiem przekształcenia będzie powstanie kosztu podatkowego, konieczne jest jego uiszczenie do końca pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania  ryczałtem od dochodów spółek. Obliczany jest on od dochodu z przekształcenia, który odpowiada różnicy między rachunkową wartością majątku spółki, a jej wartością podatkową.

W przypadku, gdy podatnik będzie się rozliczał ryczałtem od dochodów minimum 4 lata podatkowe, nie będzie musiał płacić podatku CIT z tytułu przekształcenia.

 

CIT KW – jak wypełnić?

Korekta powinna mieć zastosowanie do różnic przejściowych między wynikiem finansowym a podatkowym podatnika. Dlatego uwzględnia się w niej:

  • przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
  • przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych,
  • koszty, które nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku,
  • koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych.

Wymienione pozycje można znaleźć w nocie podatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego. Warto zaznaczyć, że obowiązek ujawnienia noty podatkowej, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, należy jednak tylko do podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach sporządzanie noty podatkowej jest dobrowolne.

 

CIT-KW – instrukcja

Formularze podatkowe i druki CIT-KW są dostępne tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z oferowanymi przez nasz zespół usługami:

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu