Jednym z elementów nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela, natomiast w przypadku spółki cywilnej będzie to imię i nazwisko każdego ze wspólników. Nie oznacza to jednak, że nazwa firmy nie może zawierać dodatkowych elementów, np. pseudonimu bądź hasła związanego z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zmiana nazwy firmy a CEIDG

 

Zmiana nazwy firmy musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia tego dokonuje się na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zgłoszenie na wniosku CEIDG-1 jest również zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u, CEIDG przesyła bowiem dane do tych instytucji najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu.

 

Nowa nazwa firmy a faktury wystawiane przed i po zmianie

 

Zmiana nazwy firmy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej powoduje, że przedsiębiorcy zastanawiają się nad korektą wystawionych przed zmianą faktur. Otóż trzeba pamiętać, że nie należy korygować faktur sprzedaży, które zostały wystawione przed zmianą nazwy przedsiębiorstwa, co do zasady najważniejszym i wymaganym elementem nazwy jest bowiem NIP oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy, które zostało zawarte na fakturach. Zmianie może ulec jedynie dodatkowa fraza w nazwie.

Jednak w przypadku dokonywania sprzedaży i wystawiania faktur po zmianie nazwy firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do zamieszczania na fakturach zaktualizowanej nazwy.

 

Podatnicy powinni również pamiętać o zawiadomieniu swoich kontrahentów o zmianie nazwy firmy. Jest to istotne ze względu na poprawność otrzymywanych faktur zakupu. Powinny one zawierać informacje zgodne z obowiązującymi przepisami (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że podatnik otrzyma fakturę z poprzednią nazwą firmy, konieczne będzie wystawienie noty korygującej lub skontaktowanie się z kontrahentem i prośba o wystawienie faktury korygującej dane formalne.

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych ze zmianą nazwy działalności gospodarczej zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą w tym zakresie.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu