Bieżące doradztwo podatkowe

Praktycznie każda decyzja podejmowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma swoje konsekwencje podatkowe. Konsekwencje te bardzo często okazują się być decydującymi dla osiągniętego przez firmę wyniku, dlatego ich przewidywanie już na samym początku procesu decyzyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i sukcesu każdej organizacji, bez względu na jej wielkość. Stała analiza zdarzeń gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu, zdefiniowanie obszarów potencjalnie ryzykownych oraz określenie możliwych do realizacji scenariuszy jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego zarządzania ryzykiem, w tym również podatkowym.

Wykorzystując naszą wiedzę oraz długoletnie doświadczenie możemy zaoferować Państwu bieżące wsparcie we wszystkich obszarach prawa podatkowego. W szybki i profesjonalny sposób wyjaśnimy wszelkie mogące budzić wątpliwości problemy i zagadnienia oraz zaproponujemy najefektywniejsze podatkowo rozwiązania. Doradzamy, zarówno przy „najprostszych” transakcjach kupna-sprzedaży, jak i przy wieloetapowych przekształceniach własnościowych grup kapitałowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiając bezpieczeństwo naszego Klienta.

W ramach usługi bieżącego doradztwa zapewniamy m.in.:

Oferujemy wiele modeli współpracy dostosowanych zawsze do Państwa faktycznych potrzeb. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.